Skole

Det finnes mange tilbud for ungdom som ønsker å kombinere sin skolegang med en ekstra satsing på ishockeyen. Spesielt på videregående trinn er det mange tilbud både i private og offentlige skoler, men de siste par årene finnes det også flere tilbud på ungdomstrinnet. 

Felles for alle tilbudene er at skoledagen er tilpasset slik at trening i skoletiden er en del av hverdagen, men det kan variere hvor mye og hva slags trening som tilbys. Disse tilbudene gir dermed mulighet for å øke treningsmengden betydelig uten at det går ut over skolegangen. På ungdomstrinnet er tilbudene ofte mindre idrettsspesifikke, dvs. at treningen i større grad tar sikte på generelle egenskaper.  

Foreløpig er det dessverre flere tilbud på studieforberedende linje enn på yrkesfaglige linjer, men tilbudene på yrkesfag blir stadig flere, først og fremst gjennom den offentlige skolen. Tilbudet for jenter er dessverre heller ikke like godt utviklet som for gutter. 

NIHF har inntil videre ikke et system for rangering eller «godkjenning» av skoletilbudene, men arbeider med å definere kriterier for å kunne kvalitetssikre tilbudene. Blant de faktorer NIHF anser som viktige er i hvilken grad tilbudet er helhetlig, kvaliteten på samarbeid mellom skole og klubb, trenerkompetanse og praktisk tilrettelegging (spesielt for tilbud som innebærer flytting hjemmefra).