Karrierevei

For å teste ditt potensial som ishockeyspiller er det fornuftig å ha et bevisst forhold til veien du ønsker å gå. Denne veien - hva som passer akkurat deg best - er det ingen fasit på. Det vi vet er at det kan være utfordringer knyttet til å flytte hjemmefra for tidlig. Normalt blir dette valget først aktuelt ved overgangen fra ungdomsskole til videregående. Da vil det for mange være fristende å bytte miljø, for å teste sitt potensial. Det kan være å flytte til annet sted i Norge eller utlandet, da er Sverige naturlig mest populært.

Felles for alle som flytter i denne alderen er at de må være klar over utfordringene som møter dem når de for første gang skal bo alene og «klare seg selv». Å flytte fra trygge og vante omgivelser - kombinert med økt treningsmengde, økte krav fra skole, og en kropp i vekst- og modning - er utfordringer man skal være klar over. NIHF vil derfor være tydelige på at det finnes flere veier frem mot en internasjonal karriere. Her finner vi gode eksempler der noen flyttet tidlig (for eksempel Patrick Thoresen og Ole-Kristian Tollefsen), mens andre valgte å bli værende i sitt hjemlige miljø lengre (Jonas Holøs og Mats Zuccarello).

Da fasiten ikke eksisterer anbefaler NIHF deg å høre på råd og veiledning fra personer rundt. Snakk gjerne med personer som har gått tilsvarende vei før, da de kan fortelle deg hva de ulike alternativene innebærer.

Strategiplanen for 2020-24 forteller at NIHFs mål for spillerutviklingen er «å produsere spillere som er attraktive for de beste ligaene i verden». Det betyr flest mulig spillere som har sin hverdag på høyest mulig internasjonalt nivå. NIHF vil presisere at dette gjelder seniorspillere. Lykkes vi her vil sannsynligheten for gode internasjonale resultater for seniorlandslagene øke betraktelig. Det betyr ikke at vi ønsker at spillere skal reise ut av landet så tidlig som mulig, og til hvilken liga som helst. Det er sluttproduktet vi er opptatt av.

Et naturlig prinsipp for utvikling av alle utøvere er at man hele tiden søker seg til nye prestasjonsnivåer. Det er idrettens iboende og drivende egenskap. At spillere derfor ønsker nye utfordringer når de har etablert seg på ett gitt nivå er ønskelig, nødvendig og naturlig. Dette kan også handle om at man ikke opplever å få gode nok muligheter til utvikling der man befinner seg. Det kan være mange årsaker til dette, men vår felles målsetting er at alle skal ha fått mulighet til å utforske sitt potensial fullt ut. Gjør vi dette bra er muligheten stor for at vi også ender opp med veldig gode ishockeyspillere.

Avslutningsvis noen ord om NIHFs oversikt over mulige karriereveger (liga-oversikt). Denne er kun retningsgivende for hvordan vi bedømmer en ligas sportslige styrke generelt sett. Den må derfor ikke leses kategorisk. Som alle vet er det store forskjeller på profesjonalitet og rammebetingelser - også mellom lag som spiller i samme liga. Dette gjelder særlig ligaer der det er stor forskjell på rammebetingelsene for klubbene. NIHF synes likevel det er nyttig å synliggjøre mulige veier til en internasjonal karriere for begge kjønn, ettersom mange av våre spillere har ambisjon om nettopp dette.