Instruktørkurs ishockey

Instruktørkurset retter seg mot personer som skal bidra som instruktører/hjelpere på skøyte- og ishockeyskoler. Formålet er å gjøre deltakerne i stand til å instruere barna som deltar, slik at de får en best mulig opplevelse.

Innhold

  • Trenerrollen
  • Tekniske ferdigheter
  • Ishockeyforståelse
  • Alderstilpasset trening

Målgruppe

  • Alle som skal bidra på skøyte- og ishockeyskoler bør ta kurset for å kunne legge til rette for god nybegynneraktivitet.
  • Personer som ønsker å starte på NIHF sin formelle trenerutdanning, og som har lite eller ingen spillererfaring.

Læringsmål

  • Bidra til at barn i alderen 4-8 år får en trygg og motiverende opplevelse.
  • Instruere grunnleggende skøyte- og kølleteknisk utførelse.
  • Introdusere grunnleggende forståelse for lagspillet ishockey.
  • Planlegge og gjennomføre nybegynneropplæring på is med høy aktivitet.

Krav til forkunnskaper

Praktisk informasjon
NIHF arrangerer instruktørkurs i samarbeid med regionene. NIHF er ansvarlige for det faglige (kursinnhold og kursholdere), regionene er ansvarlige for alt det praktiske rundt gjennomføringen av kurset. Ta kontakt med din region dersom du har spørsmål vedrørende instruktørkurset.Regioner