Norsk Ishockey / Landslag / Kriterier og prosess for landslagsuttak

Kriterier og prosess for landslagsuttak

NIHF mottar mange spørsmål om rutiner for landslagsuttak. NIHF ønsker derfor å være åpne på hvordan prosessene foregår.

NIHF ved Forbundsstyret er de som formelt sett tar ut alle landslag. Men oppdraget er i praksis overført til NIHF’s administrasjon på SPORT, gjennom sine respektive landslagstrenere. I alle uttak vil det være subjektive vurderinger av en spillers ferdigheter, egenskaper og potensial som ligger til grunn for uttaket, samt konkurranse om plassene.

Et grunnleggende prinsipp vi etterstreber er at alle aktuelle kandidater skal være kjent – og vurdert – av NIHF. Vurderingen, særlig av spillere som til daglig befinner seg i utlandet, kan være utfordrende. Mer om spillere som befinner seg i utlandet under.

 

Spillere utenfor Norge

En del unge spillere søker seg tidlig utenlands. Selv om NIHF er involvert i selve overgangen, er det ikke alltid enkelt å holde oversikt over hvor spillere havner. Ettersom Sporten ønsker informasjon om alle spillere som befinner seg utenlands, anbefaler vi disse spillerne om å sende oss informasjon om hvor de skal tilbringe kommende sesong, gjerne med kontaktinformasjon til trener/sportssjef i laget/klubben. Bruk NIHFs offisielle e-post til dette.

Når det gjelder uttak av spillere som til daglig befinner seg utlandet har vi følgende policy:

U16 og JU16-samlinger

 • Spillere som til daglig befinner seg i Norden vil kunne bli invitert
 • Spillere hjemmehørende utenfor Norden, men i Europa, kan inviteres til samlinger med landskamper der man finner det formålstjenelig
 • Spillere hjemmehørende utenfor Europa, men som er i Norge på den tiden samlingen arrangeres, kan inviteres (typisk er sommer eller juleopphold)
 • Det vil normalt ikke bli invitert spillere hjemmehørende utenfor Europa til landslagssamlinger på U16/JU16-nivå.

U18 og JU18- samlinger

 • Spillere som til daglig befinner seg i Europa vil kunne bli invitert
 • Spillere hjemmehørende utenfor Europa, men som er i Norge på den tiden samlingen arrangeres, kan inviteres (typisk er sommer eller juleopphold)
 • Til VM vil alle spillere bli vurdert, uavhengig av bosted

U20-samlinger

 • Spillere som til daglig befinner seg i Europa vil kunne bli invitert
 • Spillere hjemmehørende utenfor Europa, men som er i Norge på den tiden samlingen arrangeres, kan inviteres (typisk er sommer eller juleopphold)
 • Til VM vil spillere alle spillere bli vurdert, uavhengig av bosted

Underårige

Til U16-landslag gutter vil normalt kun spillere fra aktuell årsklasse (U16) bli vurdert.

I helt spesielle tilfeller, der utøvere anses å ha et utviklingsløp som gjør at de har passert sitt alderstrinn, både nasjonalt og internasjonalt, vil underårige spillere (U15) kunne bli vurdert. Spillere av en slik kaliber vil utmerke seg klart også på alderstrinnet over, i en internasjonal setting, og anses inneha potensial av internasjonal toppkvalitet.

En slik vurdering skal ikke påvirkes av det nasjonale utvalget for et gitt alderstrinn. Den skal gjøres av NIHF sentralt, etter innstilling fra landslagstrener, der sportslige kvaliteter, modenhet og verdier på – og utenfor – banen skal være styrende.

Til alle andre aldersbestemte landslag kan underårige spillere bli vurdert, også JU16.

 

Prosessen

Uttak foregår på følgende måte:

I forkant av samling (helst 4 uker før) samles informasjon om spillerutvalg og kandidater. Dette gjøres av landslagstrenerne og NIHF i fellesskap, basert på egen erfaring og egen kunnskap. Ut fra dette settes en bruttotropp (liste over kandidater).

Landslagstrenere kontakter deretter klubber med aktuelle spillere for å innhente og avstemme relevant informasjon. I disse samtalene kan nye kandidater også bli spilt inn fra klubbene. På de yngste landslagene vil Regionslagstrenere også bli kontaktet.

Landslagstrenere sammenstiller deretter all informasjon sammen med landslagsansvarlig hos NIHF SPORT, før endelig uttak gjøres.

Tidslinjen er som angitt under, men spesielle omstendigheter kan føre til at prosessen blir komprimert. Eksempler på dette kan være der landslagssamlinger kommer tett på hverandre (eks. november/desember) eller i forbindelse med sesongavslutning, der det er ønskelig å vurdere kandidater i sluttspill o.l. før uttak til VM osv.

Tidslinje

 • Uttak offentliggjøres minimum 14 dager før samling på hockey.no (samme dag går mail om uttak til spillernes klubber)
 • Minimum dagen før har alle uttatte spillere mottatt mail om uttak
 • 3 uker før samling gjennomføres har landslagstrenerne grov-troppen klar, som sendes NIHF Sport
 • Minimum 4 uker før (i de tilfellene det er praktisk mulig) kontaktes klubber og regioner med tanke på kandidater. Det er den kontaktpersonen som klubben har angitt for det aktuelle aldersnivået som alltid skal kontaktes. Der dette ikke er lagets trener kan man også kontakte trener for å innhente ytterligere informasjon