Norsk Ishockey / Marked / Ny visuell identitet
Ny visuell identitet

Ny visuell identitet

Norges Ishockeyforbund får ny visuell identitet.

Et nytt tiår står for døren, og vi opplever stadig tøffere konkurranse på rekrutteringssiden mellom idretter. Samtidig kjemper vi om sponsorer og kommersielle avtaler for å få tilstrekkelig med markedsinntekter.

Skal vi nå resultatmålene våre krever dette nye kommersielle tiltak og effektiv markedskommunikasjon forankret i en sterk merkevare bygget på en helhetlig og tydelig identitet.

HVA?

Norges Ishockeyforbund får ny visuell identitet. Dette innebærer blant annet digitalisering og modernisering av eksisterende logo, typografi, utvidet fargepallett og grafiske elementer.

NIHF får tilgang til felles maler, verktøy og bilde-arkiv, slik at vi enkelt skal kunne benytte oss av den nye profilen i arbeidet. Den nye visuelle identitet beskrives i Brand Book.

HVORFOR EN NY VISUELL IDENTITET?

Ny visuell identitet er et virkemiddel for å styrke Norges Ishockeyforbund som én aktør i markedet, der kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og tydelig. 

Digitalt tilpasset logotyper og ny allsidig typografi med et moderne preg, sammen med grafiske elementer, skal brukes på bestemte områder, der også  foto vil være en viktig del. 

Vi får i tillegg en tilpasset logo som skal brukes på utvalgte trykte flater, der vi forsterker den nye visuelle identiteten.

MERKEVAREN SPEILER IDENTITETEN

Oppfatningen av identiteten til Norges Ishockeyforbund dannes av det man gjentagende opplever, hører og ser ulike steder. Identiteten vår får vi gjennom bruken av våre verdier i det daglige arbeidet, men også gjennom den kreativiteten og kvaliteten vi uttrykker i kommunikasjonen vår generelt.

Oppfatningen av oss påvirkes videre av hvor vidt vi følger med i tiden, om vi er innovative, aktuelle, våger å utfordre og evner å inspirere andre. Summen av alle disse tingene skaper vår identitet som bygger merkevaren.

VISJON

Vår visjon er «Ishockeyglede for hele Norge» som beskriver retningen og den langsiktige ambisjonen for Norsk Ishockey. Visjonen er dekkende for arbeidet med geografisk spredning av sporten, øke interesse og sportens synlighet.

Målet er at alle i Norge, uansett funksjonsnivå, geografi, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering, skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt ishockeytilbud i sitt nærmiljø.

VERDIER

Norsk Ishockey skal forankres og kjennetegnes av tre grunnleggende verdier «Engasjert – Raus – Ekte»

Verdiene er tydelige retningsgivere og setter klare rammer for de holdninger som skal prege Norsk Ishockey.

 

Nylogo1140.jpg

LOGO

Vår moderlogo vil fortsette å leve i sin helhet, men er også blitt fundamentet til en ny tilpasset logo for digitale flater og trykk.

Dette re-designet har et moderne preg og er forenklet, slik at den passer inn på alle digitale flater, uansett bakgrunn. Den er også omformet til en logo som enklere for broderi og trykk, som skal brukes i markedsføringssammenheng og i nye spennende kolleksjoner. Det siste tilskuddet er også en typografilogo som skal komplementere og gi rom for å bruke tekst alene, der det er hensiktsmessig.

SPESIFISERING AV NOEN UTVALGTE BRUKSOMRÅDER

Moder-logo

Ishaller, utmerkelser, medaljer, diplomer og offisielle forbundsaktiviteter

Ny! – Digital-logo

Web, SoMe, markedsføring, salg, kommunikasjon, nye kolleksjoner og konsepter

Ny! – Typografi-logo

Sponsorer, markedsføring, salg og kommunikasjon

 

Fragepalett1140.jpg

 

Vi har fått en sammensatt fargepalett med våre hovedfarger: blått og rødt.

I tillegg er fargepaletten utvidet med utvalgte sekundærfarger som skal gi særegenhet og legge tilrette for kreativitet. Alle fargene er tilspisset for at de skal kunne harmonere sammen i kombinasjon.

Grafiske elementer

HOCKEYDRAKT

Struktur fra hocekydrakt brukes som bakgrunn og en ekstra effekt.

ISSPRUT

Issprut brukes som et grafisk element. Det symboliserer fart, spenning, lekenhet og glede. Det skal brukes som et element på utvalgte bilder, flater og materiell.

 

Keeper_grafiskeelemnter1140.jpg

Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

 

For informasjon eller spørsmål ta kontakt med:

 

Dag Hagen

Brand Manager

Norges Ishockeyforbund

dag.hagen@hockey.no