Holdninger og mangfold

Norsk ishockey skal ha rom for mangfold og stor toleranse for deltakelse. Vi bør gjenspeile det norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, og jobbe for at norsk ishockey skal oppleves som en god arena å komme til. Klubbene er viktige bidragsytere til at de rette holdninger blir gjenspeilet blant lag og spillere. Holdningsarbeidet skal være godt representert i trenerutdanninga, og fokus på utvikling av hele mennesket skal stå sentralt i hele organisasjonens arbeid.

 

Kvinner

Norges Ishockeyforbund har gjennom en resolusjon i 2022 valgt å satse mer på kvinner i norsk ishockey. Ambisjonen må være langt høyere, og det vises til NIFs visjon “idrettsglede for alle” og NIHFs strategiplan med mål om minst 40% jenteandel i rekruttering inn til hockeyskolene. Forbundstinget ber derfor forbundsstyre, regioner og klubber om å intensivere arbeidet for å bedre kjønnsbalansen.

De siste årene er det iverksatt flere tiltak som hver for seg bidrar til å løfte jente- og kvinnehockeyen. En ligasponsor er på plass på det øverste nivået for kvinner senior, alle kampene på det øverste nivået er tilgjengelige på strømmetjenester og noen på lineær tv. Kompensasjonen for spill på landslag er nå tilsvarende for kvinner og menn. Budsjettene til kvinnehockeyen er økt og en «tett på coach» for jenter og kvinner er tilsatt. Men vi er ikke i mål!

Som idrett må vi sammen jobbe for å skape et bedre tilbud til jentene ute i klubb. Vi må gi jentene et like godt tilbud som vi gir guttene. Vi må løfte frem rollemodeller og vi må legge til rette for å engasjere flere kvinner inn som dommere, trenere og ledere. Dette vil også sikre at vi tar vare på jenter som ikke lenger satser aktivt på ishockey.

NIHFs Forbundsting ber om:

  • At jenter og gutter likebehandles i klubb hva gjelder praktisk tilrettelegging, ressurser og trenertetthet.
  • At klubbene skal øke rekrutteringen av jenter og etablere egne jentelag.
  • At det legges til rette for flere serier for jentelag.
  • At forbund, regioner og klubber aktivt rekrutterer kvinner som ledere, trenere og dommere.
  • At lisenskravene endres slik at klubbene i Fjordkraftligaen også skal ha et seniorlag for kvinner, alternativt samarbeidsavtale med et kvinnelag.
  • At forbundet jobber for tilsvarende regler for kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt.