Norsk Ishockey / 2018 / Trenerforum gjennomført
Trenerforum gjennomført

Trenerforum gjennomført

Landslagstrenere delte sine erfaringer fra den internasjonale arenaen med klubbtrenere på mandagens Trenerforum i regi av NIHF.

Mandag 19. nov inviterte NIHF til Trenerforum for klubbtrenere. Tema for møtet var erfaringsdeling fra landslagssamlingene i november. Landslagstrenere fra U16 til A-landslag delte sine erfaringer, samt ga konkrete råd til hva vi må utvikle i hverdagen for å lykkes internasjonalt. Foruten klubbtrenere var også Toppidrettsgymnasene invitert.

NIHF’s Ole-Kristian Tollefsen ledet seansen der det var satt av tid til hvert landslag. Både generelle inntrykk, konkrete punkter som var bra/har forbedringspotensial, samt tips om hva man må jobbe med i hverdagen ble formidlet. Ett gjennomgående tema var den høyere intensiteten man møter internasjonalt. Og hvordan kan man forberede spillerne på dette gjennom trening?

Eksempelvis ble økt  pasningstempo og bedre pasningskvalitet identifisert, der rådene er å sørge for å ha øvelser der internasjonal intensiteten er hovedtema. Det samme gjelder avslutningssituasjoner for både backer og løpere. Få puck-berøringer pr spiller før pasning eller avslutt. I spillet uten puck var det mye fokus på første-forsvarer-rollen (F1). Både avstandskontroll, teknikker (blad-blad) og det fysiske aspektet i mann-mann situasjoner internasjonalt som oppleves som mye tøffere enn hjemme.  

NIHF tar sikte på å gjøre det samme for trenere for kvinnelag etter landslagsoppholdet i desember, mens neste Trenerforum for guttelagene vil være etter det internasjonale oppholdet i februar.