Utsatt frist for årsmøte

Utsatt frist for årsmøte

Utsatt frist om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til coronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/