Norsk Ishockey / 2021 / Positive tall for norsk ishockey – antall medlemmer opp 12%

Positive tall for norsk ishockey – antall medlemmer opp 12%

Norges Ishockeyforbund økte antall medlemmer med 12% i koronaåret 2020.

Foreløpige tall viser at medlemstallet i norsk ishockey har økt fra 14 867 i 2019 til 16 628 i 2020. Dette utgjør en økning på 12%, og er den nest største blant alle lagidrettene, kun bak Norges Basketballforbund og deres økning på 13%.

— Norsk ishockey har fokus på rekruttering, og det er gledelig å se at dette også gir seg utslag i økning i våre klubber. Disse tallene viser at det jobbes godt ute i klubbene, både med rekruttering, men også med frafallsproblematikken, sier generalsekretær Ottar Eide om de positive tallene.

Økningen skjer i et år preget av koronapandemien, hvor norsk idrett samlet sett har hatt en nedgang på 9,6%. Les pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund og se full oversikt over alle tallene her.