Norsk Ishockey / 2021 / Digitalt barne- og ungdomsseminar
Digitalt barne- og ungdomsseminar

Digitalt barne- og ungdomsseminar

Grunnet restriksjonene knyttet til Covid-19 vil NIHFs barne- og ungdomsseminar 8. januar avholdes digitalt.

- Vi synes selvfølgelig det er utrolig kjedelig at vi ikke får invitere til et fysisk seminar, da vi ser stor verdi i de relasjonene og diskusjonene som skapes rundt kaffekoppen i pausene, under lunsjen eller i salen. Likevel er vi sikre på at vi vil få til et interessant og nyttig seminar digitalt, og vi gleder oss til 8. januar 2022, forteller Vetle Dalberg, utviklingskonsulent i Norges Ishockeyforbund.

Påmeldingsfristen er utsatt til 5. januar 2022 kl 10.00, og antallsbegrensingen er fjernet. I tillegg blir seminaret gratis.

Meld deg på her


Påmeldte deltakere vil etter endt påmeldingsfrist motta møtelink og program på den e-posten de har registrert på sin MinIdrett-bruker.

Allerede påmeldte deltakere til det planlagte fysiske seminaret på Gardermoen beholder sin plass, og trenger ikke melde seg på igjen. Dere vil bli kontaktet av NIHF for å få refundert påmeldingsgebyret.

Dato: Lørdag, 8. januar 2022.
Klokkeslett: 10.00 – 15.00.
Målgruppe: Sportslig leder for barn- og ungdom, barne- og ungdomsansvarlig i klubb/region, trenere i barne- og ungdomsvirksomheten.

Listen nedenfor består av tentative tematikker, men listen er ikke uttømmende. Fullstendig program vil sendes ut til påmeldte etter endt påmeldingsfrist.

➢  Pilotprosjekt «nye kampformer»

➢  Isbjørnmodellen

➢  Trenerutdanning – herunder revidering av trenerstigen og andre kompetansehevingstiltak

➢  NIHF sin nye langsiktige spillerutviklingsplan

➢  «Hva er god barne- og ungdomsishockey?»

➢  Åpen post – klubber/regioner melder inn eventuelle temaer de ønsker belyst. Temaene meldes inn til vd@hockey.no innen lørdag 18. desember 2021.

Vel møtt!