Norsk Ishockey / 2021 / Kostnadsfrie utstyrspakker til klubbdommere
Foto: Sofie Alexandra Kitterød
Foto: Sofie Alexandra Kitterød

Kostnadsfrie utstyrspakker til klubbdommere

Norges Ishockeyforbund kan nå, etter innvilget søknad hos Sparebankstiftelsen DNB, tilby klubbene kostnadsfrie utstyrspakker til klubbdommere.

Dommerutvikling og utdanning er viktig for Norges ishockeyforbund, og sammen med både klubber og regioner legges det ned mye godt arbeid på denne fronten. I all hovedsak foregår rekrutteringen av nye dommere ute hos klubbene, og vi opplever at det arbeides svært godt også her.

Arbeidet med å sikre rekruttering av nye dommere, samtidig som man skal beholde de eksisterende, er omfattende. For å støtte dette arbeidet kan vi fra høsten av tilby klubbene kostnadsfrie utstyrspakker til deres klubbdommere. Utstyret vil i første omgang bli tildelt klubber som aktivt jobber for god rekruttering og en god hverdag for sine unge dommere.

Vi vet at utstyr er viktig, ikke bare med tanke på sikkerhet, men riktig og oppdatert utstyr bidrar også til å styrke tilhørigheten som dommer. Utstyrspakkene vil inneholde alt av basisutstyr slik at vi kan hjelpe til på veien for å oppnå sikkerhet, trygghet, gode opplevelser og lagfølelse for de yngste.  

Videre vil Norges ishockeyforbund samarbeide med de klubber som ikke er helt i mål, men som ønsker en endring, og som ser at dette arbeidet på alle måter er lønnsomt.

Prosjektet er finansiert gjennom en tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Norges ishockeyforbund har gjennom gode avtaler med våre leverandører, deriblant CCM, satt sammen pakkene slik at vi kan nå ut til flest mulig klubber, og da også til flest mulig nye dommere.

Alle klubber med en registrert dommerkontakt/klubbdommeransvarlig vil i løpet av sommeren få tilsendt et enkelt søknadsskjema, hvor kriteriene for tildeling er ytterligere beskrevet.

Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebakstiftelsen DNB som gjør dette mulig!