Norsk Ishockey / 2021 / NIHF lanserer nytt aktivitetslederkurs for ungdom
Foto: NIHF Region Oslo og Viken Øst
Foto: NIHF Region Oslo og Viken Øst

NIHF lanserer nytt aktivitetslederkurs for ungdom

Det nye kurset retter seg mot aktive ishockeyspillere i alderen 15-19 år.

- Det at vi kan tilby en egen utdanning for ungdom, med innhold og undervisningsform tilpasset denne aldersgruppen, er kjempepositivt. Dette kurset vil gjøre ungdommene tryggere i rollen som aktivitetsleder og hjelper på isen, og sette de i stand til å bidra på en god måte i klubben sin, forklarer Vetle Dalberg, utviklingskonsulent i Norges Ishockeyforbund.

Aktivitetslederkurset vil bli avholdt lagvis for de lagenhetene som er gamle nok, og er ment som en inngang til trenervirket. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra som aktivitetsledere på klubbens skøyte- og hockeyskole, hockey-camper, treninger med de yngste lagenhetene o.l.

- Vi vet at flere klubber allerede benytter seg av sine ungdomsspillerne for å gjennomføre denne type aktivitet, men overordnet sett så tror jeg vi benytter oss alt for lite av den enorme ressursen denne gruppen faktisk er, fortsetter Dalberg.

Kurset er utviklet i takt med revideringen av NIHFs formelle trenerutdanning, og tar for seg sentrale temaer knyttet til barneishockey, både på og utenfor isen. Følgende læringsmål er satt opp for kurset:

  • Sette deltakeren i stand til å bidra som instruktør/assistent/aktivitetsleder på ishockeytreninger for barn.
  • Få innblikk i idretten fra et barns perspektiv.
  • Bli bevisst på utfordringer ved trenerrollen, og en aktivitetsleders oppgaver og ansvar.
  • Innføring i hvordan man lærer bort grunnleggende tekniske ferdigheter.
  • Innføring i grunnleggende momenter av ishockeyforståelse.
  • Kunne bidra og stimulere til god aktivitet for barn.
  • Få kjennskap til hva som er god trening på is for barn, og kunne bidra til gjennomføring av slik aktivitet.

- For å skape lavest mulig terskel for deltakelse, har vi besluttet at kurset avholdes lokalt av klubbene, med egne kursledere som får opplæring og blir sertifisert av NIHF. Vi har også bestemt at dette skal være et gratis tilbud, forteller Dalberg.

- Vi håper klubbene våre ser verdien i dette og tar del i det vi mener er et svært viktig tiltak for barn og ungdom. Ved å involvere klubbens ungdom på denne måten, kan vi gi de eierskap i noe større enn bare det å være spiller, avslutter han.