Norsk Ishockey / 2021 / Ny regelbok fra IIHF
Ny regelbok fra IIHF

Ny regelbok fra IIHF

Ny, felles regelbok innføres på tvers av nasjoner. Dette er de mest merkbare endringene.

Over tid har spillereglene i ishockey utviklet seg, men ikke alltid helt i takt. Det har ført til at det har vært ulike regler fra nasjon til nasjon. Som følge av dette har det ofte oppstått diskusjoner og usikkerhet både fra spillere og dommere som ofte flytter over landegrenser, samt under internasjonale turneringer.

Et arbeid for å få på plass et felles regelverk har nå blitt gjort, og det ble vedtatt på IIHFs Kongress under herrenes A-VM i mai. Denne nye regelboken, IIHF Unified Rulebook 21-22, har tatt utgangspunkt i NHL sine spilleregler, men er tilpasset for å kunne fungere på tvers av nasjoner og i alle IIHF’s mesterskapsklasser.

Små justeringer
I Norge spiller vi etter IIHF sin regelbok, da dette er reglene våre landslag møter når de skal ut i mesterskap. Det at IIHF nå får en ny regelbok, betyr endringer også for oss. De fleste av disse er mindre justeringer, men boken inneholder også noen endringer som vil merkes når kampene snart starter opp igjen.

Prosessen med å lage en norsk oversettelse av den nye regelboken er godt i gang, samtidig som vi jobber med tilpasninger (aldersklasser, etc) og tolkninger slik at boken kan benyttes i all vår aktivitet.

Her følger en oppsummering av de mest merkbare endringene, inkludert noen norske tilpasninger:

  • «Goalkeepers Restricted area» innføres på alle nivåer (merket område bak mål likt NHL).

  • For Senior kan nå en stor straff (5 minutter) i enkelte tilfeller tildeles uten at Liten Disiplinærstraff må legges til. For aldersbestemte klasser skal alltid en Liten disiplinærstraff følge en stor utvisning (5 minutter).

  • Usportslig opptreden og Dårlig oppførsel mot dommer - alle større disiplinærstraffer (Game Misconduct) skal rapporteres og vurderes opp mot eventuell utestengelse.

  • Straffeutmålingen for flere utvisningsårsaker er endret.

  • Ved Fighting skal det idømmes stor straff (5 minutter) + liten disiplinærstraff til spillere som deltar.  En stor straff (5 minutter) kan tildeles alene i de tilfellene det anses at den annen part kun forsvarer seg.

For Fjordkraft-ligaen vil man i tillegg ha disse endringene:

  • Video benyttes til målbedømmelser inkludert nye målsituasjoner, se video fra IIHF.

  • Video kan nå benyttes til bekreftelse eller revurdering av straffeutmåling ved spesifikke regelbrudd.

  • Coaches Challenge benyttes av tekniske årsaker ikke i seriespill i Norge.  

Regelboken i sin helhet, på engelsk, kan lastes ned her.

Se video her med forklaring av de største endringene.


Nasjonalt arbeid
Tiden fra vedtaket ble gjort hos IIHF og frem til i dag har vært kort, men vi er som nevnt i gang med vårt nasjonale arbeid. Informasjon og opplæring av dommere er første prioritet. Denne prosessen har startet, men vil pågå fra nå og frem til seriestart. Samtidig med dette vil NIHF dele aktuell informasjon med lag og klubber fortløpende.

Vi ber om at alle involverte i kommende kampaktivitet, som vanlig, viser tålmodighet og stoler på kampens dommere. Dette selv om det dukker opp regeltekniske nyheter som virker ukjent. Still gjerne dommer spørsmål i etterkant av kampen dersom du er ukjent med en vurdering eller bedømmelse.