Norsk Ishockey / 2021 / Nye corona-tiltak og restriksjoner
Nye corona-tiltak og restriksjoner

Nye corona-tiltak og restriksjoner

Nye pålegg og restriksjoner gitt av myndighetene. Sist oppdatert 11. januar.

Oppdatert tirsdag 11. januar 2022

Dagens smitteverntiltak gjelder til og med 13. januar. Vi vet nå at det skal være en regjeringskonferanse denne datoen, men vet ikke når det blir informasjon om oppdaterte smitteverntiltak, eller hva disse vil gå ut på. Dette innebærer derfor at NIHF ikke har noe annet valg enn å utsette/avlyse alle kamper i alle klasser til og med mandag 17. januar. Unntatt fra dette er Fjordkraft- og Bambusa-ligaen.

Så snart vi vet hva de nye smitteverntiltakene innebærer for vår virksomhet vil vi komme med ny oppdatering.

Beramming blir fjernet på alle oppsatte kamper i nevnte periode. Omberammingsskjema sendes inn fortest mulig for kamper som skal settes opp igjen. Vi anmoder om at flest mulig finner istid til dette, men er klar over at det vil være utfordringer en rekke steder.

Dersom det skulle bli åpnet for kamper innenfor perioden vi har utsatt/avlyst kamper (til og med mandag 17. januar), og disse kampene allikevel ønskes spilt, ta kontakt med Marianne eller Grethe på e-post:

JU13, U11-U14 samt 3.-4. div. sendes til Marianne Rønningsbakk mr@hockey.no

JU16, U15 og eldre inkl 5.-6 div. sendes Grethe Fjeldstad på gef@hockey.no.

______________________________________________________________

Oppdatert torsdag 6. januar 2022

Dagens smitteverntiltak gjelder til og med 13. januar. Dette innebærer at NIHF utsetter alle kamper i alle klasser 12. og 13. januar (før jul ble alle kamper til og med 11.01. utsatt). Unntatt fra dette er Fjordkraft- og Bambusa-ligaen.

Vi vil komme med informasjon i neste uke for hva som gjelder for kampene fra og med 14. januar. Vi vet pr nå ikke hvilken dag Regjeringen skal ha ny oppdatering av gjeldende smitteverntiltak.

______________________________________________________________

Oppdatert 14. desember 2021 

På pressekonferansen 13. desember kl 20.00 ble det informert om hva som gjelder fra og med natt til onsdag 15. desember.

Informasjonen er ikke entydig når det gjelder alle sakene, men pr 14. desember kl 07.00 er følgende tolkninger slik:

 • Nye tiltak gjelder fra natt til onsdag 15. desember.
 • Tiltakene gjelder i 4 uker, til og med tirsdag 11. januar 2022.

 • Alle kamper i ishockey innstilles (flyttes eller avlyses) i hele perioden, med unntak av Fjordkraft-ligaen og Bambusa-ligaen.
 • For alle andre klasser, turneringer og serier er det stans i kampaktivitet med umiddelbar virkning, med varighet til og med 11. januar. Hva dette videre betyr for kamper resten av sesongen, vil NIHF komme tilbake til.

 • Også treningsaktiviteten påvirkes.
  • Organisert treningsaktivitet for voksne over 20 år kan ikke utføres. Det tillates kun trening der man kan holde avstand i henhold til myndighetenes krav.
  • Barn kan trene i grupper på inntil 20 personer. Ingen restriksjoner når det gjelder 1 meters-kravet for kontaktidretter så fremt man holder antallsbegrensning. (ishockey).
  • Barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen bør ikke trene idrett der man ikke kan holde en meters avstand, og lagidretter med nærkontakt er spesielt nevnt som eksempel.

 • NIHF er i dialog med de rette instanser for å innhente avklaringer om hva de nye endringene innebærer for ishockey, og vil kommunisere dette når vi har fått bekreftet informasjon.
 • NIHF innstiller all landslagsaktivitet inneværende uke.

(Saken oppdateres så snart NIHF har mer informasjon).

______________________________________________________________

Oppdatert 8. desember 2021

På pressekonferansen 7. desember kl 19.00 ble det informert om hva som gjelder fra og med natt til torsdag 9. desember. Et utdrag av dette finner dere nedenfor, men det er fortsatt noe uklarhet om enkelte av punktene og tolkningen av disse. Dette vil vi justere når vi får mer informasjon.

(Det som står i kursiv er informasjon og kommentarer fra NIHF).

Tiltakene kan oppsummeres i noen hovedpunkter:

 1. 1 meters avstand gjelder, men man kan drive kontaktidrett (dvs ishockey). 
 2. Ingen restriksjoner for trening og kamper for aldersbestemte lag. Kun begrensninger som er beskrevet når det gjelder arrangement
 3. Toppidretten kan ha aktivitet som normalt.
 4. Breddeaktivitet for de over 20 reduseres med maks 20 personer. Dette er RÅD, og vi anbefaler alle at man gjør fornuftige vurderinger. Kamper kan spilles for voksne over 20 år, med begrensninger som er beskrevt når det gjelder arrangement.
 5. Regulering av antall tilskuere i haller med og uten tilviste plasser.
 6. Innstramming på karantenekrav for flere enn nære familiemedlemmer.

Nye nasjonale tiltak: Råd og anbefalinger:

Generelt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt. (Vi sjekker ut om det er riktig at ikke garderober kan benyttes, da det er mer smitterisiko ved å bruke ganger, tribuner og andre områder i hallene). Det kan tillegges at Oslo kommune og Oslo Idrettskrets har blitt enige om at garderobene IKKE skal stenges, men at man oppfordrer at så mange som mulig skifter hjemme.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening. Voksne over 20 år kan drive kontakttrening, dvs bl.a ishockey, og kamper går som normalt, med antallsbegrensning som står beskrevet under arrangement.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur-og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt (Fjordkraft-ligaen, Bambus-ligaen og 1. divisjon menn).

Nye nasjonale tiltak: Forskriftsfestede tiltak:

Arrangementer og sammenkomster

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser. Dette er totalt antall personer inne samtidig, og tallet inkluderer i breddehockeyen alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall funksjonærer.
 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur-og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Antallsbegrensninger på arrangementer innendørs, men ikke utendør
  • Hvordan beregnes antallet?
  • Det har tidligere blitt gjort unntak for en rekke personer i beregningen av antallet, som ansatte som står for gjennomføringen av arrangementer, toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved idrettsarrangement
  • Vi jobber med å avklare dette
 • Avstandskrav
  • Arrangør skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand, men det gjøres unntak fra dette kravet for flere grupper, bl.a. utøvere på idrettsarrangement
  • Ikke avstandskrav for idrettsutøverne på arrangementet
  • Ved faste tilviste plasser på innendørs arrangementer er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad
  • Ut over dette den nasjonale anbefalingen om at alle bør holde 1 meters avstand til andre

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Informasjon fra NIF:

 • Når er det grunn til å tro at man er smittet med omikronvarianten?
  • §4f: Person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isolere seg i syv dager beregnet fra tidspunktet for bekreftet positiv test for SARS-CoV-2 dersoma) personen kommer direkte fra eller via mellomlandinger fra land nevnt i §4b første ledd, ellerb) kommunelegen har grunn til å tro at personen kan være smittet med virusvarianten omikron.
 • Hvem er «nærkontakt»?
  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.

OG

  • kontakten har vært
   • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
   • direkte fysisk kontakt ELLER
   • direkte kontakt med sekret.
 • Om selve karantenen:
  • Gjelder uavhengig av vaksinsasjonsstatus
  • Person som har vært i nærkontakt med person som er pålagt isolasjon etter §4f skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten
  • Plikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte
  • De som har karanteneplikt skal testes med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes
 • Smittekarantene der det ikke er mistanke om omikron:
  • Smittekarantene for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer
   • Gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt
  • Smittekarantenen gjelder ikke fullvaksinerte og personer som har gjennomgått sykdom som tester seg to ganger.
   • Første test: hurtigtest eller PCR så raskt som mulig
   • Karantenen avbrytes etter første negative test, men krav om ny hurtigtest eller PCR mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten