Norsk Ishockey / 2021 / Retningslinjer for gjennomføring av sesongen
Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund.
Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund.

Retningslinjer for gjennomføring av sesongen

Disse retningslinjene omfatter alle serier som administreres av NIHF, og vil være veiledende for vedtak som fattes av Forbundsstyret i forbindelse med utsatte og/eller avlyste kamper som følge av Covid-19.

Fra Forbundsstyrets møte 23.08.21, vedtak i sak 12/95

Vedrørende gjennomføring av sesongen 2021-22

Selv om vi alle håper vi kan starte – og gjennomføre – en normal sesong 21-22, ønsker NIHF å tydeliggjøre at det fortsatt, som følge av pandemien, kan være behov for å manøvrere gjennom hendelser og situasjoner som ikke er direkte omtalt i våre reglementer.

NIHF ønsker derfor å videreføre vedtaket fra sesongen 20-21, der Forbundsstyret, gjennom administrasjonen, ble tillagt denne muligheten. Vedtaket bygger på de samme prinsippene som ble benyttet sesongen 20-21.

Følgende vil være gjeldende for sesongen 21-22:

Brudd på myndighetenes pålegg om smittevern er ikke konkret hjemlet i NIHFs lov eller reglement, men det er nødvendig at NIHF kan sanksjonere for brudd på smittevernreglene. I tillegg kan vi komme i en situasjon der serie-/sluttspill-/kvalifisering må endres på kort varsel da det ikke er mulig for en normal gjennomføring av sesongen 2021/22.

Forbundsstyret vedtok i møte 23. august 2021:

Alle klubber og spillende lag underlagt Norges ishockeyforbund plikter å etterkomme retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres av NIHFs styre.

Forbundsstyret kan fortløpende endre i spilltilbudet i den nasjonale kamp- og konkurranseaktiviteten basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19. På samme vis gis regionene tilsvarende myndighet for den regionale kamp- og konkurranseaktiviteten av sine regionstyrer.

NIHFs Generalsekretær gis myndighet til fortløpende endringer i bestemmelsene knyttet til den enkelte aktivitet, basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen tilknyttet Covid-19. Forbundsstyret skal orienteres om endringene før ikrafttreden.

Retningslinjer for gjennomføring av sesongen 2021/22

Disse retningslinjene gjelder sesongen 21-22, omfatter alle serier som administreres av NIHF, og vil være veiledende for vedtak som fattes av Forbundsstyret i forbindelse med utsatte og/eller avlyste kamper som følge av Covid-19.

Hovedprinsipp 1

Sesongen planlegges, og gjennomføres, med fullt kamp-program for alle serier. Det oppsatte kamp-programmet opprettholdes så langt det er mulig, men i utgangspunktet innenfor de aktuelle seriers første og siste seriekamp i henhold til oppsett. Alle serier avsluttes når dato for siste terminfestede seriekamp er passert. De serier som blir fullført som oppsatt, vil rangering bli i henhold til NIHF’s Kampreglement.

Hovedprinsipp 2

I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil endelig rangering (tabellen) bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent (likt i fjor).

Innen Prestasjon (Fjordkraft-ligaen, Eliteserien Kvinner, 1. div. menn, 2. div. menn, U20 Elite, U18 Elite), der den endelige rangeringen fra seriespillet avgjør videre spill (enten sluttspill eller kvalifisering), forutsettes det at et visst antall seriekamper er gjennomført for å kunne rangere. I denne sammenheng anses et kampantall tilsvarende dobbel serie være tilstrekkelig

(NB! Det er kampantallet som er avgjørende, ikke at man må ha møtt alle lag 2 ganger, eller både hjemme og borte).

Retningslinjer for sluttspill i Prestasjon

I de tilfellene der man kan gjennomføre sluttspill i henhold til NIHF’s kampreglementet gjøres dette.

I de tilfellene der man ikke får gjennomført sluttspill blir det ingen rangering og ingen Norgesmester kåres. (CHL-plass sesongen etter tildeles seriemesteren om ikke CHL bestemmer annet.)

Forbundsstyret har myndighet til å vedta å gjennomføre et begrenset sluttspill slik at en endelig rangering om Norgesmesterskap kan kåres. Det gjelder klassene Senior Menn, Senior Kvinner, U20 Elite og U18 Elite.

Retningslinjer for kvalifiseringsspill

I de tilfellene der man kan gjennomføre kvalifisering i henhold til NIHF’s kampreglementet gjøres dette.

Om det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Fjordkraft-ligaen, 1 div og 2. div etter endt seriespill vil lavest rangerte lag fra hhv Fjordkraft-ligaen og 1 div rykke direkte ned, mens lag rank 1 fra 1 div og 2 div vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at seriene (Fjordkraft-ligaen, 1. div og 2. div) har blitt gjennomført med minimum kampantall likt dobbel serie.

(NB! Det er kampantallet som er avgjørende, ikke at man må ha møtt alle lag 2 ganger, eller både hjemme og borte).

Retningslinjer for å få kamper utsatt/omberammet i Prestasjon med tanke på Covid-19

NIHF oppfordrer alle lagene til å gjennomføre oppsatte kamper så langt det går, men vi presiserer fortsatt at hensynet til smittevern er styrende. I NIHF’s behandling av utsatte kamper vil hvert enkelt tilfelle anses være unikt og kreve selvstendig vurdering ut ifra en helhetssituasjon.

NIHF anser at det vil kreves at et større antall spillere eller ledere i et lag som enten har fått bekreftet, eller har mistanke om smitte/er i karantene for at en kamp skal omberammes. Med større antall i denne sammenhengen menes 5 spillere eller flere.

NIHFs Adgangskort

NIHFs adgangskort gjelder for fri inngang dersom myndighetene nasjonalt eller lokalt tillater at 50% eller mer av publikumskapasiteten (sitteplasser) i ishallen kan benyttes. Dersom myndighetene reduserer antall publikum til mindre enn 50% av sitteplassene gjelder ikke NIHFs adgangskort.

Salg av billetter til bortelaget:

Klubbene skal kunne ha tilgang til billetter i henhold til arrangementsreglementet dersom myndighetene nasjonalt eller lokalt tillater at 50% eller mer av publikumskapasiteten (sitteplasser) i ishallen kan benyttes. Dersom myndighetene reduserer antall publikum til mindre enn 50% av sitteplassene gjelder ikke ordningen med billetter til bortelag som er inntatt i arrangementsreglementet.

Nytt vedtak av 22.09.2021:

Dersom en klubb har solgt et antall sesongkort som overstiger kapasiteten myndighetene har satt som begrensning under COVID-pandemien, gjelder ikke kravet om salg av billetter til gjestende lags supportere.