Norsk Ishockey / 2021 / Velkommen til barne- og ungdomsseminar med NIHF
Velkommen til barne- og ungdomsseminar med NIHF

Velkommen til barne- og ungdomsseminar med NIHF

Vi har gleden av å invitere til barne- og ungdomsseminar, lørdag 8. januar 2022.

Norges ishockeyforbund har den siste tiden jobbet med flere prosjekter for å utvikle barne- og ungdomsishockeyen som vi ønsker å presentere på et barne- og ungdomsseminar.

Sted: Comfort Hotel Runway (Gardermoen).
Dato: Lørdag, 8. januar 2022.
Klokkeslett: 10.00 – 17.00.
Målgruppe: Sportslig leder for barn- og ungdom, barne- og ungdomsansvarlig i klubb/region, trenere i barne- og ungdomsvirksomheten.

Påmeldingsfrist lørdag 18. desember 2021.

Listen nedenfor består av tentative tematikker, men listen er ikke uttømmende. Fullstendig program vil sendes ut til påmeldte etter endt påmeldingsfrist.

Tentative tematikker:

➢  Pilotprosjekt «nye kampformer»

➢  Isbjørnmodellen

➢  Trenerutdanning – herunder revidering av trenerstigen og andre kompetansehevingstiltak

➢  NIHF sin nye langsiktige spillerutviklingsplan

➢  «Hva er god barne- og ungdomsishockey?»

➢  Åpen post – klubber/regioner melder inn eventuelle temaer de ønsker belyst. Temaene meldes inn til vd@hockey.no innen lørdag 18. desember 2021.

Seminaret koster kroner 270 NOK og inkluderer lunsj. Deltakerne dekker selv reiseutgifter og drikke til maten. NIHF dekker inntil kr. 2000 NOK for én deltaker fra regionene Sørvest, Midt og Nord.

Påmelding her

Spørsmål kan rettes til utviklingskonsulent i NIHF, Vetle Dalberg, vd@hockey.no.