Norsk Ishockey / 2022 / Reglementsendringer
Reglementsendringer

Reglementsendringer

Nye reglementsendringer for sesongen 2022/23 ble mandag vedtatt av Forbundsstyret etter å ha vært ute på høring.

Klubber, regioner og utvalg har som vanlig blitt invitert til å komme med forslag til reglementsendringer. Disse forslagene, sammen med administrasjonens egne, har nå vært gjennom en høring på 3 uker, der alle har fått mulighet til å uttale seg. På mandag 21. mars ble de så lagt frem for Forbundsstyret, og vedtatt.

Denne gangen bar prosessen preg av mange saker med mindre rettelser, såkalt “house-keeping”.

Av reelle endringer nevnes at Forbundsstyret vedtok at antall utenlandske spillere i Prestasjonsdelen skal fra sesongen 23/24 ned til 5. Dette betyr at importkvoten på 6 spillere opprettholdes neste sesong.

Videre vil man på jentesiden gå over til doble årsklasser fra og med kommende sesong, noe som er i tråd med strategiplanen om å speile guttene på sikt.

De 2 største endringene vil imidlertid komme i form av egne høringer nå fremover:

  1. Spill 3 mot 3 for aldersklassene U7/JU7 til U11/JU11 (Kampreglementet).
  2. Ny struktur på Disiplinærbehandlingen (Disiplinærreglementet).

Følgende endringer ble vedtatt av Forbundsstyret for sesongen 2022/23: 

(Mindre tekstendringer og korrekt henvisning til paragrafer (ingen reell endring) er ikke med i denne presentasjonen).

Administrasjonsreglementet: 

§3 NIHF skal se over rutiner for dommeroppgjør. Det skal presiseres at betalingsfristen er 6 virkedager fra dagen en klubb mottar regningen. Eventuelt, øke antall dager til 10 dager, uten videre presisering.

§5 pkt. 1 + 3 Tar ut fremtidig økning av minste antall dommere. Frafallet er stort, og minsteantall må reetableres før minstekravene økes.

Arrangementsbestemmelsene for Eliteserien:

§5.1 a) Inntil 5 % av hallens totale tilskuerkapasitet skal kunne stilles til disposisjon for gjestende lags supportere ved salg på egne linker via Internett eller lignende. Billettene skal være på eget felt og tilfredsstillende avgrenset fra de øvrige tilskuerne. Disse vil dog ikke bli garantert/ reservert mer enn inntil fire dager før avvikling av seriekamp. For sluttspill/kvalifisering vil dette gjelde inntil dagen før avvikling av kamp.. Det plikter gjestende lags supportere å være i dialog med arrangør for å melde forventet bruk av gjestende billetter. Klubbene kan velge å ha hele kapasiteten på 5% åpent for bortelagets supportere helt inn til kampstart. Dette må kommuniseres med bortelagets supportere og skal være gjort kjent med informasjon på/via klubbens hjemmeside.   

Kampreglementet:

Hele Alle benevnelser for seniorklassene endres til: Eliteserien menn, Eliteserien kvinner, 1. div menn, 2.div menn osv. + 1.div kvinner

§2-10 Endring inndeling av årsklasse for JU-seriene samt at U7 settes inn i tabell (årstall gjeldene for sesongen 2022-23):

U7: 2016

JU7: 2016

JU9: 2014 + 2015. (Disp 2016 dersom region ikke har JU7-tilbud)

JU11: 2012 + 2013. (2014 kan delta)

JU13: 2010 + 2011. (2012 kan delta)

JU16 2007 + 2008 + 2009 (2010 kan få disp.)

§3-6-.4 For spillere som bytter klubb under sesong, men fortsetter i samme serie, skal det totale kampantallet vedkommende har i serien (kamper for begge klubbene) telle med i det vedkommende har gjennomført av kamper når kamp søkes omberammet.

§4-2.2 Strek 5 Ved kamper i prestasjonsdelen for senior skal, med virkning fra sesongen 23/24, dersom laget fører opp 22 spillere på matchprotokollen, minst 16 av disse og derav minst en målvakt være utviklet innen egen klubb eller innen Norges Ishockeyforbund eller være representasjonsberettiget for Norges landslag etter IIHFs bestemmelser. Dersom laget fører opp færre spillere på matchprotokollen reduseres kravet til antall spillere i denne bestemmelsen tilsvarende.

§4-7.2 Dette punktet fjernes og gjøres likt menn, der kun overgangsfristen styrer. Importkvoten er fortsatt gjeldende:

Utenlandske spillere som skal delta i sluttspillet om Norgesmesterskapet for kvinner må ha spilt minimum ¼ av kampene i seriespillet samme sesong.

§5-1.3 Ved kamper i prestasjonsdelens aldersbestemte klasser Elite (U18 Elite og U20 Elite) skal, dersom laget fører opp minst 22 spillere på matchprotokollen, minst 19 av disse være utviklet innen egen klubb eller være representasjonsberettiget for Norges landslag etter IIHFs bestemmelser. Dersom laget fører opp færre spillere på matchprotokollen reduseres kravet til antall spillere i denne bestemmelsen tilsvarende.

Utenlandske spillere som deltok i seriespill i Norge sesongen 19/20, og som deltok i mer enn 50% av kampene i den årsklassen vedkommende tilhørte den sesongen (19/20), og som er under utdanning i et skoleløp innenfor den videregående skole, unntas regelen inntil skoleløpet er ferdig, eller totalt maks 3 sesonger.

En kamp skal anses tapt for det eller de lag som ikke tilfredsstiller de krav som er beskrevet over, og resultatet settes til 0-5.

§5-2 I sluttspillet deltar de 8 høyest rankede lagene etter endt serie. I kvartfinalen trekkes lag 1 og 2 mot lag 7 og 8. Lag 3 og 4 trekkes mot lag 5 og 6. Kvartfinalen spilles best av tre kamper. Vinnerne av kvartfinalene avanserer til semifinale. Der møtes rank 1 og 4, og rank 2 og 3. Disse kampene spilles som enkeltkamper en finale-helg. Vinnerne spiller finale. Tapende lag møtes i bronsefinale.

§5-4.1-4 U11 tas ut av paragrafen. JU13 settes inn. Reglementet for U11 flyttes over til paragraf 5-5. Tydeliggjøring av at paragraf 5-4 inkluderer JU13.

§5-4.8 En klubb som stiller flere lag i samme klasse, kan ikke benytte de samme spillerne på begge lag. Klubben kan fritt flytte inntil 5 spillere mellom lagene fra kamp til kamp, under forutsetningen at Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid opprettholdes. En klubb som melder på 2 eller flere lag i disse årsklassene kan settes opp i ulike avdelinger, men skal inndeles kvalitetsmessig så likt som mulig. Klubber som har 2 eller flere lag i samme avdeling er unntatt fra regelverk om spillerflyt i internkamper.

Dersom en klubb har 2 eller flere lag i samme avdeling, er seriekampene mellom de lagene unntatt regelverk om spillerflyt. (…)

§5-6.4 d) Lavt sportslig nivå (nybegynner). For nye ishockeyspillere kan det ofte være vanskelig å delta på lag med spillere som har deltatt i flere sesonger.  Klubben kan senere benytte spilleren i samsvar med alder (se 5.c og d.). Fra aldersklassen U10 og yngre innvilges det ikke dispensasjon for nybegynnere/lavt sportslig nivå, med unntak av der klubben ikke har lag i spillerens årsklasse.

Klubblisensreglementet:

Nytt punkt: 1.divisjon: Rapportering per 31.10.    

§3.5 Nytt punkt: Klubber som ikke har skilt ut elitevirksomheten, plikter å levere avdeligsregnskap/regnskapsoversikt for elitevirksomheten.

§7.1 Nytt punkt: Klubber som er under Handlingsplan plikter å holde interimsrevisjon med revisorrapport for regnskap per 31.08, med frist for innsending 20.09.