Norsk Ishockey / 2022 / Sesongstart med NIHF Sport
Sesongstart med NIHF Sport

Sesongstart med NIHF Sport

Velkommen til informasjonsmøte med sportsavdelingen i Norges Ishockeyforbund.

Møtet retter seg i hovedsak mot klubbledere, sportslige ansvarlige, trenere og regioner for aldersbestemte lag, men andre nysgjerrige er selvsagt også hjertelig velkommen til å delta.

Hvert av temaene for møtet står beskrevet nedenfor med en kort introduksjon.

Nye kampformer – 3v3 spill

Etter en egen høring med tre ukers frist, vedtok forbundsstyret 23. mai 2022 å endre kampformatet for U11/JU11 og yngre, etter innstilling fra NIHFs administrasjon.

De nye kampformene ble testet ut som en pilot gjennom sesongen 21/22.

Trenerutdanning

Trenerutdanning er et av fem hovedområder for den gjeldende strategiplanen. Med bakgrunn i dette har NIHF revidert sin trenerstige. I tillegg har NIF lansert trenerattesten, som er obligatorisk for alle trenere i norsk barne- og ungdomsidrett.

NIHFs rekrutteringsstrategi

Store deler av den gjeldende strategiplanen handler om vekst. Grunnpilaren når det kommer til vekst er rekruttering. NIHF har med bakgrunn i dette utformet en rekrutteringsstrategi som skal hjelpe klubbene i deres rekrutteringsarbeid.

Isbjørnmodellen

Isbjørnmodellen ble lansert i inngangen til forrige sesong. Isbjørnmodellen er en helhetlig sportslig utviklingsplan for norsk ishockey og legger fundamentet for all aktiviteten til NIHF sport.

Se møtet i opptak

Møtet ble gjennomført digitalt via Teams tirsdag 13. september, med omtrent 170 deltakere.

De som ikke hadde mulighet til å delta, kan se opptak fra møtet i videoen under.