Norsk Ishockey / 2022 / World Girls' Ice Hockey Weekend arrangeres 8.-9. oktober
World Girls' Ice Hockey Weekend arrangeres 8.-9. oktober

World Girls' Ice Hockey Weekend arrangeres 8.-9. oktober

I regi av IIHF arrangeres det i oktober en verdensomspennende helg hvor jentene står i fokus.

I fjor kunne WGIHW endelig arrangeres igjen, og det var flere norske klubber som ble med på festen. Tolv klubber fikk arrangert jenteskøytedag i selve arrangementshelgen, mens noen klubber inviterte i helgene før og etter.  

Kan vi få med enda flere klubber denne gangen?

Sett av en eller begge dager helgen 8.-9. oktober til en felles JENTESKØYTEDAG! Det blir gøy!

Hva kreves av klubbene?

Før aktiviteten:

 • Booke 50-60 min istid på gunstig tidspunkt i ishallen.
 • Evt. booke møterom for informasjon til jentene.
 • Invitere alle jenter fra 4-10 år gjennom de kanalene dere har, eller finner fornuftig (flyer, plakater, Facebook, etc.).

Under aktiviteten:

 • Vær synlig ved ankomst, ønsk velkommen og gi nødvendig informasjon om programmet.
 • Ha personell til å registrere deltakerne.
 • Ha instruktører til å lede aktiviteten på is (2- eller 3-delt nivå).
 • Det er fornuftig å ha pucker, køller og evt. skøyter til utlån. De som har tar med hjelm (ishockey- eller sykkelhjelm), hansker og skøyter hjemmefra. 
 • Om man ønsker kan det arrangeres noe sosialt i etterkant av is-aktiviteten, der også informasjon kan deles.
 • Ha en sertifisert person til å ta seg av evt. førstehjelpsbehov.

Etter aktiviteten:

 • Send bilder og informasjon om arrangementet til IIHF. Disse vil bli publisert på IIHF.com på arrangementsdagen (se link til IIHF lenger ned). Husk samtykke fra foresatte før publisering av bilder.
 • Send gjerne bildene til NIHF også: hockey@hockey.no
 • Benytt #WGIHW og @norskishockey når dere legger ut bilder på sosiale medier

NIHF ønsker å få en oversikt over alle klubber som skal arrangere jenteskøytedag i 2022, og vi vil derfor at dere sender påmelding til oss via e-post til Marianne Rønningsbakk på mr@hockey.no.

Mer informasjon legges ut på IIHF sine sider i løpet av høsten.