Norsk Ishockey / 2023 / Ishockeyglede for alle!
Ishockeyglede for alle!

Ishockeyglede for alle!

En hilsen fra president i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen.

Gratulerer med dagen til alle oss som er opptatt av likestilling! 8. mars er en dag verdt å markere. Selv markerer jeg den ved å være på FNs kvinnekommisjon i New York. Hjemme markerer norsk ishockey dagen ved å delta med innledning på NFF og NIFs kvinneseminar, og med ett ekstra stort fokus på kampen i Bambusa-ligaen mellom Vålerenga og Storhamar. 1. april inviterer vi jenteansvarlige i alle regioner og klubber til seminar. 

Det viktigste arbeidet er imidlertid det arbeidet vi gjør hver dag. I alt vi gjør i forbundet, regionene og klubbene skal likestilling være med oss. Det krever at mange endrer holdninger. Vi har ikke plass til tillitsvalgte eller ansatte i norsk ishockey som ikke klarer å tenke at hos oss skal alle inkluderes og likebehandles. Kongepokal.jpg

Selv om man kanskje ikke tenker over det så har vi som forbund de siste årene gjennomført flere tiltak for å løfte jentene og kvinnenes plass:

Vi har fått på plass en ligasponsor for eliteserien kvinner.
Vi har økt budsjettene til kvinnelandslaget mer enn for gutta.
Vi har likestilt stipendordningene for landslagsspillere av begge kjønn.
Vi har ansatt en egen «tett på-coach jenter» for å få til et sportslig løft i hele organisasjonen.

Gledelig nok ser vi en fin vekst i antall jenter som spiller ishockey. Fra 2020 til 2022 økte antall lisenser totalt med 31,6%. For jentene alene økte de med 45,9%. For perioden 2014 til 2021 ser vi en økning i lisenser for jentene med nesten 140%. Men fortsatt er kun 17,5% av alle lisenser jenter og kvinner, så vi har fortsatt en lang vei å gå.  

Ishockeytinget i 2022 vedtok en god resolusjon om hvordan vi skal løfte jente- og kvinnehockeyen videre. Med bakgrunn i denne har forbundsstyret etablert en styringsgruppe og en referansegruppe. Arbeidet har fått tittelen «Flere og bedre jenter 2030». I det så ligger det at enkelte endringer krever tid, men også at vi skal løfte frem alt som kan gjøres i dag og i nær fremtid.

Noe av det vi har satt oss som mål er:

At alle skøye- og ishockeyskoler skal ha tilbud om egne grupper for jenter.
At alle klubber med lag påmeldt i seriespill også skal ha tilbud om deltagelse i seriespill for egne jentelag.
Klubber med jentelag i seriespill skal ha kvinnelige dommere og trenere.
Vurdere årsklasser og regler for overgang til senior.
Skoletilbud i kombinasjon med ishockey for jenter. 
Profesjonalisering av Bambusa-ligaen.
Vurdere spillereglene for jenter.

Den tabloide delen av likestilling i ishockeyen handler om gitter og regler. Jeg skjønner at det fremstår enkelt å kreve endringer her. Men vi ser at mer erfaring og kjennskap man har, jo mer ulike konklusjoner trekker man. Og det kan jo være utfordrende i en lagidrett. Derfor følger vi kvinneprosjektet Sverige nå gjennomfører nøye, for å kunne bruke deres erfaringer i vårt arbeid her hjemme.

Jeg tror vi alle er enige om målet: flest mulig jenter som trives og vil bli værende i vår idrett. Så må vi knekke noen myter og utfordringer på veien dit, men det er vi villige til å gjøre. Gratulerer med dagen!