Norsk Ishockey / 2023 / Manglerud Star Elite mister lisensen
Foto: Fredrik Hagen
Foto: Fredrik Hagen

Manglerud Star Elite mister lisensen

Norges Ishockeyforbunds (NIHF) ankeutvalg har behandlet anken fra MS med følgende konklusjon:

Ankeutvalget har i sin behandling, av MS anke, ikke funnet at det er gjort feil i saksbehandlingen. Utvalget mener det godtgjort at MS, over tid, har drevet på en måte som ikke har vært forsvarlig. Utvalget mener i likhet med Klubblisensutvalget at MS har en økonomisk situasjon som ikke gjør det mulig å gjennomføre sesongen 2023/2024 i NIHFs to øverste divisjoner.

Ankeutvalget viser til Formålet med Klubblisens, som er:

Hovedformålet med klubblisensordningen er å bidra til forsvarlig økonomistyring i klubbene. Dette for å bidra til positivt omdømme av ishockeysporten generelt i samfunnet og for øvrig sikre barne- og ungdomsvirksomhetens økonomi.

MS anses ikke å oppfylle intensjonene som ligger bak dette formålet.

Det følger av dette, at MS ikke har fått medhold i anken og at Forbundsstyrets vedtak av 14. Mai 2023 anses som gyldig og endelig.

 

NIHF tar konklusjonen og vedtaket i Ankeutvalget til etterretning, og tilbyr Comet Elite plass i Eliteserien for sesongen 2022/23. Comet har allerede godkjent lisens, så det må ikke en ny lisensbehandling til i den sammenheng.