Norsk Ishockey / 2023 / Sammen skal vi komme ut av denne utfordrende situasjonen
Sammen skal vi komme ut av denne utfordrende situasjonen

Sammen skal vi komme ut av denne utfordrende situasjonen

Styret i NIHF gjennomførte et ekstraordinært styremøte torsdag der vi hadde en grundig diskusjon rundt generalsekretærens fremtid i vår organisasjon.

Spørsmålene vi stilte var; er han rett mann til å lede oss gjennom den omstillingen vi er i gang med? Har han egenskapene vi trenger for å sikre en tilfredsstillende økonomisk styring? Og har han nødvendig tillitt fra de ansatte, organisasjonen der ute, samarbeidspartnere og styret?

Konklusjonen er at Ottar Eide ikke lenger har styrets tillitt og at han fratrer som generalsekretær.

Det viktige fremover nå blir å få et godt og realistisk bilde av den økonomiske situasjonen vi står i. Der leier vi inn hjelp for å bistå oss. Videre har vi fra september en avtale med en aktør for å intensivere arbeidet med nåværende og potensielle samarbeidspartnere for å øke våre inntekter. Vi er også i dialog med flere samarbeidspartnere for å se om vi klarer å finansiere opp noe av den landslagsaktiviteten i 2023 som vi har lagt på is.

- Som ishockeypresident vil jeg oppfordre oss alle til å stå sammen i en utfordrende tid for norsk ishockey. Når vi står sammen er vi på vårt beste, og sammen skal vi komme ut av denne utfordrende situasjonen. Så er det viktig å ivareta menneskene som er berørt av dette og skille mellom sak og person.