Norsk Ishockey / 2023 / Spilleregler 23-24
Foto: Kenneth Myhre
Foto: Kenneth Myhre

Spilleregler 23-24

Oppdatering av spillereglene før sesongen 2023-2024

Spillereglene i seriespill underlagt NIHF skal så langt det er mulig være like det internasjonale regelverket utarbeidet fra IIHF. Før denne sesongen er det noen få, men viktige endringer. Her følger en kort oppsummering.

Regel 9.6 Hjelm
Om en målvakt, ved en breakaway, tar av seg ansiktsmasken for å oppnå stopp i spillet, skal kampens dommere stoppe spillet og tildele motstander et teknisk mål.

 

Regel 19 Samtidige straffer
Ved spill fem mot fem, og ved idømmelse av liten straff, 2 minutter til begge lag, på samme tid i kampen. Kvittes nå begge utvisninger mot hverandre og spillet fortsetter fem mot fem.

 

Regel 20.6 Videogjennomgang på isen av store straffer (kun eliteserien menn)
Ved videogjennomgang av en stor utvisning kan dommerne fra nå annullere utvisningen, mot tidligere kun ha mulighet til å redusere straffen til liten straff, 2 minutter.

 

Regel 21 Matchstraff
Begrepet og straffetypen Matchstraff tas ut av regelverket, for alle nivåer. Dette medfører at spillere eller ledere ikke lenger ilegges automatisk suspensjon / utestengelse. Dette vil ikke påvirke kampene eller styrkeforholdet på banen da 5 minutter sones som tidligere ved for eksempel 5 + Liten disiplinærstraff (5 + game misconduct).

Utover dette utføres mindre endringer, som anses som vedlikehold, dette påvirker ikke spill og kamper. Oppdatert regelbok lastes ut så snart Norsk oversettelse er klar. IIHF rulebook2023, engelsk versjon finner du her.

Bortfall av Matchstraff

Endringen påvirker ikke kampen da utvisningsminutter sones som tidligere
Ingen spillere eller ledere, uansett nivå, vil fra nå automatisk suspenderes / utestenges

Saksgang ved Disiplinærstraff

En hendelse bedømmes i kampen til 5+LD
I det kampen avsluttes sendes automatisk epostvarsel til lag og dommere
Etter kamp vurderer dommer om saken skal rapporterer eller ikke
Dersom rapport sendes inn behandles saker som tidligere
Suspensjon / utestengelse trer i kraft i det vedtak om dette er gjort kjent for lag og klubb

 

Tekst i e-post ved lagring av 20 minutter:

Det er opprettet en Disiplinærstraff i kampen XXXXXXX. Dersom saksbehandling medfører vedtak om suspensjon, vil dette informeres lagleder og klubb snarest mulig. Alle involverte parter er spilleberettiget frem til annen informasjon er gitt.

 

Lykke til med sesongen