Norsk Ishockey / 2023 / Status fra forbundskontoret #1
Status fra forbundskontoret #1

Status fra forbundskontoret #1

Denne sommeren og høsten har vært krevende for Norges ishockeyforbund. Den økonomiske virkeligheten som alle kjenner på om dagen, har truffet oss med stor kraft.

Dessverre var vi ikke godt nok forberedt, omstillingsdyktige nok, eller handlekraftige underveis, og har dermed måtte drive akutt «brannslukking» på flere områder. Det betød dessverre både nedbemanning på kontoret og kutt i sportslig aktivitet.

Desto gledeligere er det derfor å registrere at det under denne reisens utfordrende gang har kommet aktører på banen som vil norsk ishockey vel. Dette, sammen med signeringen av nye samarbeidspartnere, gjør at vi kan gjennomføre samlinger i desember, men også at utsiktene for 2024 ser bedre ut. Dette til tross, vi er på ingen måte i mål, og mye jobb gjenstår.

forbundskontoret er vi nå 4,5 årsverk ned fra starten av 2023. Vi har derfor prioritert de grunnleggende driftsoppgavene, noe vi føler vi har god kontroll på. Fokuset fremover handler om å etablere en sunn drift for 2024 der vi kan yte nødvendig hjelp til organisasjonen, samtidig som vi så raskt som mulig ønsker å re-starte et sportslig godt aktivitetsprogram for landslagene opp gjennom hele Isbjørn-modellen.

I slike prosesser som vi nå står oppe i så vet alle at kommunikasjon er viktig. Både internt og eksternt. Dette er et område vi erkjenner at vi ikke er gode nok på. Vi har ikke klart å være i forkant til omgivelsene i denne prosessen, og det ønsker vi å bli bedre på fremover.

 Undertegnende vil fungere som konstituert generalsekretær og Sportssjef de nærmeste månedene. Det er et ansvar jeg tar på alvor, er ydmyk ovenfor, men samtidig gleder meg til. Jeg tror på prosjektet, og hadde aldri takket ja om det ikke var for den kompetansen, den støtten og det bidraget resten av «laget» på kontoret utgjør. I den forbindelse opplever vi også et tett og godt samarbeid med Cato Cocozza i Elite Hockey og Thomas Hallem Kristiansen i Norsk Topphockey, som begge har sine kontorplasser hos oss på Ullevål.

På markedssiden er vi godt i gang gjennom vår nye Sponsorsjef Jon Thore Torstensen som har vært på plass siden 4. september. Som dere har sett i våre kanaler har han allerede fått noen nye partnere med på laget. Det er veldig positivt, og helt nødvendig, om vi skal ha mulighet til å innfri våre målsettinger.

 

Seriespillet er godt i gang for de fleste, og etter den første seriedel av EHL (de 9 første serierundene) ser vi en markant økning på tilskuertallene, både totalt og gjennomsnitt pr kamp. Snittet har gått fra 1730 til 2091, noe som utgjør over 20% økning. Og til lørdag venter Hockey Classic på Lillehammer, der vi håper at tilskuerrekorden for Bambusa-ligaen også blir slått.

Høsten er også synonymt med noe av det viktigste vi driver med, nemlig rekruttering. Vi ønsker alle barn velkommen til idretten vår, og har hatt spesielt fokus på dette arbeidet i høst. Både gjennom samarbeid med regioner og klubber, gjennom våre utdanningstiltak, men også konkrete tiltak som World Girls Ice Hockey Weekend som ble gjennomført helgen 20.-22. oktober.

Vi var en av idrettene som økte i antall lisenser etter covid, og den utviklingen har fortsatt. Lisenstallene våre fra 2020 til 2023 forteller at vi har hatt en økning fra 8624 lisenser i 2020 til 11641 lisenser i 2023 (35%). Ser vi på andelen jenter så har de økt fra 1361 i 2020 til 2047 i 2023, nærmere 50% økning i antall jenter som er registrert. Dette er svært gledelig tall for oss, og noe som gir oss energi i hverdagen.

Nå står vi foran oppstart av Barneidretten vår (under 13). Her ønsker vi stort fokus på gode opplevelser og «Fair play» for alle involverte. Barneidretten er til – ja nettopp – for barna. Men en viktig del av «Fair play» konseptet vårt handler også om dommere. Vi har mange unge – ofte spillere - som får sin start på dommergjerningen innen barneidretten. La oss gi dem en god start og mulighet til å utvikle seg i rollen. Uten dommere, ingen kamper, så enkelt er det. Og det handler om respekt.

På Sporten så har Topphockeysjef Tobias Johansson denne høsten besøkt alle EHL-klubbene, samtidig som han har fullført besøksrunde 6 hos klubber/toppidrettsgymnaser. Landslagstrener Kvinner Andre Lysenstøen og «Tett-på» Coach Jorid Dagfinrud er i gang med det samme på kvinne/jentesiden. Det er utarbeidet en «lærerplan» for Topphockey-programmene (aldersgruppen 16-19 år), basert på landslagsskolen og vår Spilleidé, som er tilgjengelig for klubber og gymnaser. Dette blir også å finne i Isbjørnmodellen vår på hockey.no.

Vi har etablert «Prosjekt Robust» i regi av Jorid Dagfinrud, som tar sikte på å heve den fysiske standarden på våre utøvere, samtidig som vi jobber med å gjeninnføre IronMan/IronWomankommende sesong. I løpet av høsten vil vi også presentere et spennende prosjekt som handler om «Scanning», det vil si en spillers evne til å orientere seg, hente informasjon og ta gode valg på banen. I dette prosjektet har vi et samarbeid med Professor Geir Jordet på NIH, sammen med USA Hockey og NHL-klubben Pittsburgh Penguins.

Og når det gjelder NHL. U20-VM i Gøteborg nærmer seg. Flere av våre lovende unge spillere har allerede gjort seg bemerket på listene til NHL-klubbene foran draften 2024. Muligheten de får til å eksponere seg, og norsk ishockey, er det lenge siden vi har opplevd. Interessen for turneringen fra resten av ishockey-verdenen er stor.

Vil også passe på å nevne at det denne sesongen er oppstart av Premier Womens Hockey League i USA/Canada. PWHL er en nystartet hel-profesjonell liga på jentesiden som det skal bli spennende å følge utviklingen av videre.

Når det gjelder landslagskal både U20- og U18-landslaget spille i A-VM (desember og april), mens JU16 jenter skal delta i Ungdoms-OL i Sør-Korea (januar). For JU18-jentene venter også VM (januar), der målsettingen er opprykk. Landslagssesongen avsluttes med senior-VM for Para (søker om VM i Skien i April), kvinner (i Østerrike i april) og menn (Tsjekkia i mai). Så blir det en kort sommer før blikket rettes mot OL-kvalifisering i Danmark for herrene i august 2024.

Avslutningsvis deler vi linken under fra VM 2023. Den oppsummer mye av vårt prosjekt i form av å våge og tro, sette seg høye mål, samtidig som den illustrerer alt det vi ønsker å stå for når det gjelder personlige egenskaper. Gleden av å unne hverandre suksess og være en del av det «store laget». Med det ønsker vi alle en fortsatt god sesong, og dere er alle hjertelig velkomne med på laget!

https://drive.google.com/file/d/1QZo6E6GWsslo8vGM4Wru-0eOqHucc_MI/view