Norsk Ishockey / 2023 / Strømmeutvalget har levert sin rapport
Strømmeutvalget har levert sin rapport

Strømmeutvalget har levert sin rapport

I dag overleverte Strømmeutvalget sin rapport om strømming til NIF.

Kort oppsummert så anbefaler utvalget å åpne for strømming av kamper for utøvere over 18 år, mens et flertatt fra utvalget også ønsker strømming av kamper for ungdom under 18 år. For utøvere under 18 år var utvalget delt, men fortsatt overvekt for strømming fra flertallet. Det er ikke anbefalt å strømme kamper fra Barneidretten.

Nå skal NIFs styre behandle rapporten, og deretter komme med sitt syn.

Dette er ventet i løpet av de nærmeste 14 dagene. Inntil det foreligger vil ikke NIHF endre sin policy for strømming slik den fungerer i dag.

Les om utvalgets rapport her.