Norsk Ishockey / 2024 / Informasjon fra Forbundsstyret vedr. handlingsplaner
Informasjon fra Forbundsstyret vedr. handlingsplaner

Informasjon fra Forbundsstyret vedr. handlingsplaner

Mange av klubbene på det øverste nivået i norsk ishockey er fra kommende sesong på en handlingsplan.

Klubber som ikke når kravene i reglementet må benytte seg av Handlingsplan.   Dette er klubbens plan for hvordan den skal oppnå tilstrekkelig rating og/eller egenkapital. Hovedarbeidet for de aktuelle klubbene er å sette mål, delmål og budsjettere for å nå disse målene. Handlingsplanen er på 3 år med mulighet til å søke om ytterligere 1 år. Antall klubber som følger handlingsplan har variert noe fra år til år. 

Det finansielle oppfølgingssystemet vi har nå, ble iverksatt foran 2016/2017 sesongen.  Dette reguleres av Klubblisensreglementet. De fleste ligaer vi kjenner, har slike regelverk. Vårt regelverk skal bidra til bedre økonomistyring og gi klubbene de nødvendige verktøy i denne sammenheng.

Denne våren trer nye punkter i Klubblisensreglementet i kraft. Nytt krav til klubbenes økonomi er en egenkapitalandel på 20%. Dette er en vesentlig endring og de fleste klubbene vil trenger tid for å innfri dette kravet. Vi må heller ikke glemme dyrtiden med økte kostnader og et strammere sponsormarked.

Et overordnet mål for Norges ishockeyforbund er å løfte klubbenes økonomi. I dette arbeidet er handlingsplan et godt og nyttig verktøy for å oppnå dette. Vi mener at dette vil gi en god prosess fremover som vil bidra positivt med tanke på omdømme for både klubbene og norsk ishockey.

Ikke overraskende har svært mange av klubbene i eliteserien nå behov for en handlingsplan for å nå de nye kravene i Klubblisensreglementet. Det nye kravet om 20% egenkapitalandel er en vesentlig endring og det er ikke gjort over natten å oppnå det. Vi er svært glade for at vi allerede hadde et godt innarbeidet opplegg for hvordan et slikt krav kunne nås. Uten den allerede etablerte praksis med handlingsplan, hadde dette ikke vært mulig. Dette har også ligget til grunn for det arbeidet som Klubblisensutvalget har gjort med de nye kravene til klubblisens. Vi anser både selve Handlingsplanen som et positivt verktøy og like viktig anser vi begrepet handlingsplan som et positivt begrep for en ønsket utvikling.

I arbeidet med å justere kravene til klubblisens har det vært gjennomført ordinære høringsprosesser ute i klubbene, i tillegg til at det har vært gitt egne orienteringer til styrene i Elitehockey, Norsk topphockey og for flere av klubbene i EHL.

Følgende klubber går nå inn i ny Handlingsplan etter de nye reglene:

Eliteserien (EHL)

  • Stjernen
  • Sparta
  • Comet
  • Lørenskog AIL
  • Lillehammer
  • Frisk Asker
  • Vålerenga
  • Narvik

1.divisjon

  • Gjøvik

Klubblisensutvalget ser frem til et fortsatt godt samarbeid med klubbene om å oppnå vårt felles mål om å løfte klubbenes økonomi.