Norsk Ishockey / 2024 / Ledermøte 12.02.24
Ledermøte 12.02.24

Ledermøte 12.02.24

NIHF har i kveld gjennomført et informasjonsmøte med alle klubber, regioner og utvalgsledere, der NIHF’s økonomiske status ble gjort rede for.

Årsprognosen har siden oktober vist at inntektssvikten for 2023, sammen med forbruket, til sammen forverrer underskuddet for året med om lag 15 millioner kroner. De foreløpige tallene fra regnskapsåret 2023 bekrefter dette. I hovedsak har underbalansen kommet som et resultat av manglende forståelse av inngåtte avtaler mellom NIHF, EliteHockey og TV2. Et grundig arbeid gjennom høsten har avdekket dette. Dette skjedde samtidig som markedsarbeidet sviktet totalt og «dyrtiden» traff oss som mange andre.

Styret og administrasjonen gjennomførte i januar et styreseminar for å stake ut kursen fremover. Det er nå lagt et konservativt budsjett for 2024 og et langtidsbudsjett som legger til grunn positiv egenkapital i løpet av tre år. Tiltak som er gjennomført er betydelig redusert bemanning på forbundskontoret, kutt i driftskostnader, samt prioriteringer i den sportslige aktiviteten. I tillegg er det kun budsjettert med sikre markedsinntekter for 2024.

NIHF tar inn over oss den alvorlige økonomiske situasjonen vi befinner seg i, og vil sørge for å holde organisasjonen oppdatert gjennom den videre prosessen.

På den positive siden ser vi at inntektssiden vår er på vei opp igjen, og at interessen fra samarbeidspartnere er stigende. Også interessen rundt ligaene våre er stor. Både EHL og Bambusa viser markant økning i både tilskuertall og seertall på TV. Når man i tillegg vet at også både medlemstall og antall lisenser øker, ikke minst på jentesiden, så finner vi positive faktorer i hverdagen som vi jobber videre med.

Vi vet at de nærmeste årene vil bli utfordrende, og at det vil bli noen tøffe prioriteringer, men tiltakene vi har igangsatt, og jobben som er gjort siden i høst, gjør oss sikre på at vi nå har oversikt og kontroll. Og jobben med å komme tilbake på rett kurs har allerede startet.