Norsk Ishockey / 2024 / Nytt Forbundsstyre
Nytt Forbundsstyre

Nytt Forbundsstyre

Her er NIHFs Forbundsstyre for perioden 2024-2026.

På Forbundstinget hvert andre år velges det nytt forbundsstyre, og i følge NIHFs lov er samtlige kandidater på valg ved hvert ting.

På årets Forbundsting gikk valgkomiteens innstilling enstemmig gjennom, og det nye styret består av følgende medlemmer:

President: Tage Pettersen, IL Kråkene Moss (gjenvalgt)
Visepresident: Lise Kvil Torgersen, IL Jutul Hockey (gjenvalgt)
Styremedlem: Kjetil Bøe, Stavanger Ishockeyklubb (ny)
Styremedlem: Anne Kristin Fodstad Botnevik, Bergen Ishockeyklubb Bredde (gjenvalgt)
Styremedlem: Espen Refseth, Idrettslaget Leik Ishockey (gjenvalgt)
Styremedlem: Lilliane Seierstad Dale, Frisk Asker AIL (ny)
Vara: Roy Conradi Andersen, Stjernen Elite (ny)
Vara: Trine Pettersen, Narvik Ishockeyklubb (ny)

Styret vil suppleres med ett styremedlem og ett varamedlem fra administrasjonen, som administrasjonen selv velger.

Vi ønsker det nyvalgte forbundsstyret lykke til, og ønsker samtidig å takke avtroppende styremedlemmer Kristian Forsberg, Nina Værnhus, Shafaat Hashim og Helene Martinsen for deres innsats i styret de to siste årene.

Det ble i tillegg gjennomført valg av nytt kontrollutvalg og nytt ankeutvalg.

Kontrollutvalg

Leder: Anne Danielsen Wood (gjenvalgt)

Medlem: Per Magnar Klomstad (gjenvalgt)

Medlem: Nina Wærnhus (ny)

Vara: Morten Carlsson (gjenvalgt)

Vara: Elisabeth Sageng (ny)

Ankeutvalg

Leder: Johan Peter Hougen (gjenvalgt)

Nestleder: Lars Hammerseng (gjenvalgt)

Medlem: Pål Idar Sørensen (gjenvalgt)

Medlem: Anette Morken (gjenvalgt)

Medlem: Elisabeth Myhre Johansen (gjenvalgt)

Vara: Erling Grimstad (ny)

Vara: Eva Kristin Birkelund (ny)