Norsk Ishockey / 2024 / Spillerlisens og forsikringer
Spillerlisens og forsikringer

Spillerlisens og forsikringer

I disse dager sendes det ut spillerlisens til alle våre utøvere for sesongen 24/25.

For utøvere innen Barneidretten er spillerlisensen gratis, men for både ungdom og voksne har den en kostnad.

Dessverre ser vi en utvikling der denne kostnaden har økt de siste sesongene. Dette skyldes at stadig flere benytter seg av ordningen, samtidig som behandlingskostnadene pr skade har økt. Helsekøene i det offentlige har også økt de senere årene, noe som medfører at pasienter, blant annet idrettsutøvere som ikke alltid har mulighet til å vente i flere måneder på behandling, havner i det private. I så måte er forsikringen bra, i og med at man som utøver får riktig behandling - så snart som mulig. Men dette kommer altså med en kostnad, og som alle «spleiselag» så blir hver andel dyrere når totalkostnaden øker. Vi forsøker imidlertid å styre økningen av kostnaden til de aldersklassene hvor kostnaden faktisk er.

Vår forsikringspartner Gjensidige, sammen med Idrettens helsesenter IHS (som bistår alle våre forsikringskunder med å finne riktig behandling til riktig tid) ble invitert på Forbundstinget den 8. juni, der de la frem utviklingen innen skader for lagidretter spesielt, og ishockey spesielt. Vi ønsker å gå i nærmere dialog med dem for å se på muligheter for en større differensiering av forsikringen, slik at hver enkelt utøver har større valgfrihet. Det arbeidet starter til høsten. For kommende sesong har derfor NIHF vedtatt at en økning av egenandelen (fra 1000 til 2000 NOK) er det mest fornuftige grepet for å bremse kostnadsøkningen noe, men selv dette klarer ikke hindre en økning av forsikringspremien i spillerlisensene for sesongen 24/25.

Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Petter Salsten

Konstituert Generalsekretær/Sportssjef

Norges ishockeyforbund