Norsk Ishockey / 2024 / Tilskudd til kjøp av utstyr foretatt i 2023
Foto: Fredrik Hagen
Foto: Fredrik Hagen

Tilskudd til kjøp av utstyr foretatt i 2023

Søknadsfristen er 6. mars 2024.

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023). 

Søknadsfristen er onsdag 6 mars 2024. 

Det oppfordres til å være tidlig ute med søknaden. 

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på Norges idrettsforbunds nettsider, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger.

Se brukerveiledning for å søke.

Personer med følgende funksjoner i gruppe for særidrett eller allidrett har tilgang til å søke om utstyrsmidler: