Antall utenlandske spillere blir redusert

Antall utenlandske spillere blir redusert

Norges Ishockeyforbund (NIHF) har etter en prosess med klubbene bestemt at antall utenlandske spillere skal reduseres.

Norges Ishockeyforbund (NIHF) har etter en prosess med klubbene bestemt at antall utenlandske spillere skal reduseres fra og med kommende sesong. I første omgang reduseres antallet til 6.  

Antall utlendinger i prestasjonsseriene har vært et omdiskutert emne i flere år.


Høsten 2018 initierte Forbundsstyret at man skulle jobbe aktivt for å oppnå en reduksjon av antall utlendinger i de øverste divisjonene. Klubbene i Get, 1. og 2. divisjon har besvart en spørreundersøkelse og det er et klart flertall for at antall utenlandske spillere skal reduseres. I tillegg har det vært et utvalg med representanter fra Get-liga, 1. og 2. divisjon som sammen med NIHF har jobbet med saken. Forbundsstyret har vurdert innstillingen fra utvalget, og kommet til en konklusjon.  Allerede fra kommende sesong reduseres antall utenlandske spillere fra 7 til 6 spillere. Fra sesongen 2021/22 er det en intensjon om å redusere antallet videre ned til 5.  


Den viktigste bakgrunnen for at vi ønsker en reduksjon er at vi vil ha et sterkere fokus på utvikling av norske spillere til et høyest mulig nivå, sier sportssjef Petter Salsten. Hvis vi fortsatt skal hevde oss internasjonalt må vi sikre de beste utviklingsmulighetene for norske spillere i det norske seriesystemet, fortsetter Salsten.

Det er flere «nye» ishockeymiljø som fortsatt ønsker at man skal kunne bruke flere utenlandske spillere, da de selv ikke har tilgang til tilstrekkelig antall norske spillere fra egen region. Dette er en problemstilling som NIHF vet flere klubber føler på kroppen, men NIHF mener at klubber må utvikle seg over tid og bygge seg opp på en systematisk og bærekraftig måte.
Vi synes det er positivt at en stor andel av klubbene ønsker at vi nå reduserer antall utenlandske spillere, og vi har stor tro på at dette vil være positivt for utvikling av norske spillere og norsk ishockey, sier generalsekretær Ottar Eide.