Bergen Ishockeyklubb Elite har mistet lisensen

Bergen Ishockeyklubb Elite har mistet lisensen

Forbundsstyret vedtok i møte 6. juni 2017 å frata Bergen Ishockeyklubb Elite lisens for spill i 1. divisjon.

Bakgrunnen for beslutningen er at de ikke tilfredsstiller de krav som Klubblisensreglementet stiller til spill i denne serien. I henhold til Klubblisensreglementet har klubben vært under Handlingsplan et år, og har ikke levert det resultat de selv har vært med på å sette som krav/mål. For klubber som er under Handlingsplan følger en rekke rapporteringsrutiner, og klubben har ikke tilfredsstilt disse kravene til rapportering. I tillegg mangler klubben revidert regnskap.

Kråkene Moss vil få tilbud om spill i 1. divisjon for sesongen 2017/18 dersom de selv ønsker det, og de tilfredsstiller kravene til Klubblisens.

Denne avgjørelsen tatt av Forbundsstyret kan påklages NIHFs appellutvalg med frist 20. juni.

For ytterligere informasjon, kontakt Ottar Eide, Generalsekretær, 982 20 006.