Nytt fra regelfronten

Nytt fra regelfronten

Det har i sommer kommet endringer, tolkninger og innskjerpelser fra IIHF når det gjelder spillereglene. Dette vil NIHF følge opp fra starten av sesongen.

Kommende sesong vil medføre både endringer, nye tolkninger og innskjerpelser av de eksisterende spillereglene. Hovedfokuset for justeringene er fortsatt spillerenes sikkerhet, kvaliteten på kampen, ogat offensivt spill skal premieres

Fra IIHF har vi mottatt den nye regelboka, som vi har oversatt til en norsk versjon (ligger på hockey.no). Den inneholder både regler og eksempler på hvordan bedømme ulike situasjoner (casebook). I denne saken vil vi kort oppsummere de største og viktigste endringene i stikkordsform. Om dere ønsker ytterligere informasjon eller har spørsmål om dette så kan klubbens dommerkontakt kontaktes. 

Nytt: 

 • SKØYTEMÅL: Et mål skal ikke godkjennes om man med hensikt/bevisst aktiv handling styrer pucken i mål med en skøyte. Avgjørende faktor er om det er bevisst handling. Om pucken vuirderes å treffe skøyta tilfeldig skal mål godkjennes. 
 • BOARDING: En utvisning for Boarding skal minimum bestraffes med 2+10 min (10 for dårlig oppførsel)
 • SEN TAKLING: Kroppstakling mot spiller som befinner seg i en sårbar posisjon fordi vedkommende ikke lengre har kontroll på - eller er i besittelse av - pucken.  

Innskjerping/endringer

 • BLOKKERING: En målvakt som blokkerer pucken i området mellom mållinjen og markeringene i avslagssirkelen, uten å være presset av mostanderne, tildeles liten straff (2 min). 
 • VIDEOMÅLDOMMER: Video kan også benyttes av dommer for å bestemme om en spiller har vært i kontakt med målvakten (gjelder kun der målkamera-teknologio er i bruk. Dette er ikke likt Coaches challenge).
 • FORSINKE SPILLET - ICING: Dersom forsvarnde lag feiler ved avslag etter icing, skal laget tildeles en advarsel. Det byttes ikke spiller. Gjøres feil igen, idømmes feilende lag 2 minutters lagstraff. Det tildeles kun en advarsel pr lag pr kamp.   
 • SPILLEBYTTE: "Juks" på bytter, dvs der ett lag oppnår fordel posisjonelt, enten offensivt eller defensivt, gjennom at spiller fra boksen går på isen tidlig, skal innskjerpes. 
 • SLEWFOOT: Dommerne må ikke lengre gi automatisk matchstraff ved denne forseelsen. 
 • SKADE: "Skade" er tatt ut av tekst og definisjoner, ref tidligere ordlyd der Matchstraff var automatisk når spiller ble skadet.

Spilleforstyrrende momenter som skjerpes inn: 

 • SLASHING: Dette er alltid en vurdering, men der handlingen (kølla) retter seg mot hanskene eller armene til en puckfører skal det dømmes utvisning for slashing. Kølla skal søke blad vs blad i det individuelle forsvarsspillet. 
 • AVSLAG - FACE OFF: Innskjerping av spillernes posisjon på kropp, skøyter og kølleblad på dropp. Også for tidlig start av bevegelser av spiller. Første feil gir advarsel og bytte av spiller. Andre feil av samme lag (ikke nødvendigvis samme spiller) gir 2 min utvisning.