Norsk Ishockey / 2019 / Reglementsendringer 2019
Reglementsendringer 2019

Reglementsendringer 2019

Prosess for reglementsendinger for 2019 er gjennomført.

  • Frist for forslag var 4. mars.
  • Det har kommet inn 55 forslag, derav 16 fra klubber/kretser, øvrige fra administrasjonen/forbundsstyret/dommerutvalget.
  • Sendt ut på høring 18. mars til alle organisasjonsledd.
  • Frist for tilbakemeldinger var 8. april.
  • Mottok uttalelser fra 4 klubber og 1 krets.
  • Behandlet i Forbundsstyret 29. april 2019.
  • Mindre tekstendringer er ikke med i denne presentasjonen.
  • Kommentarer i kursiv.

Se dokumentet i sin helhet her.