Rekrutteringsseminar i Oslo 23. september 2017

Rekrutteringsseminar i Oslo 23. september 2017

Vi ønsker å holde fokus på rekrutteringen til våre ishockeyskoler og inviterer til seminar på Clarion Hotel and Congress Gardermoen. Avholdes kl 10-16 lørdag 23. september. Påmeldingsfrist 8. september.

Målgruppen er klubbledere, sportslig leder og/eller ansvarlig for ishockeyskolen, kretsleder/sportslig ansvarlig i kretsen.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj, deltagerne dekker selv sine reiseutgifter, samt drikke til maten. NIHF dekker reiseutgifter (idrettspris på fly) for en representant fra hver klubb og krets fra Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Nord-Norge.

Det er plassbegrensning. Hver klubb og krets kan stille med inntil to deltagere.

Påmelding på vedlagte påmeldingsskjema snarest og senest innen fredag 8. september.

Program:

10.00-10.15 Oppmøte og registrering
10.15-11.15 Utviklingstall på ishockeyskolene
11.30-12.30 Erfaringer fra utvalgte klubber
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Drift av ishockeyskolene
14.45-15.45 Utveksling av ideer og erfaringer
15.45-16.00 Oppsummering og avslutning