Norsk Ishockey / 2019 / Seriemøte
Seriemøte

Seriemøte

Stort fremmøte på seriemøte for U11-U13 og JU13

Over 130 trenere og ledere var samlet på Ullevål torsdag kveld forrige uke for å få informasjon om seriespillet for U11-U13/JU13 kommende sesong. Antallet reflekterer den rekordstore påmelding av lag det er til årets sesong. I tillegg fikk de høre Professor Yngvar Ommundsen fra Norges Idrettshøgskole snakke om talent-begrepet, en meget interessant seanse til både ettertanke og refleksjon.

 

Både trenere og lagledere fra klubber som deltar i seriespill på Østlandet var invitert til dette informasjonsmøte. Ettersom dette var første møte med NIHF sentralt for mange, var det en fin anledning til å informere om administrasjonens rolle og ansvar, herunder hvordan prosessene fra seriepåmelding til endelig serieoppsett foregår. I tillegg ble det informert om NIF’s Barneidrettsbestemmelser og NIHF’s kampreglement for aldersklassene. Mer praktisk informasjon rettet mot hverdagen til de enkelte ble det nok når Ole-Kristian Tollefsen informerte om «hybrid-bytt» som er en av sesongens reglementsendringer, samt Marianne Rønningsbakk som hadde relevant informasjon til lagleder vedrørende selve kamp-avviklingen.

 

Det rekord-store antallet som deltok på dette møtet reflekterer påmeldingen til årets seriespill i yngre klasser. Vi er i vekst, noe som er veldig gledelig.