"Tett på" etablert i Østfold

"Tett på" etablert i Østfold

I samarbeid mellom Olympiatoppen Øst og NIHF har det nå blitt etablert et Pilot-prosjekt i Østfold, der hensikten er å følge opp potensielle fremtidige landslagskandidater tett.

NIHF har sett at det mangler «trinn i utviklingsstigen» for spillere fra de går ut av junioralder til de etablerer seg som seniorer. Dette gjelder både spillere på klubb- og landslagsnivå. For å tette dette gapet har man de siste sesongene hatt samlinger for såkalte mellom-landslag og U25-landslag, der internasjonale kamper har vært prioritert. Dette prosjektet handler om å stimulere den samme kategori spillere til best mulig daglig treningskvalitet. Initiativet til prosjektet kom fra Olympiatoppen Øst, som allerede har et lignende prosjekt gående med Håndballforbundet. En del av prosjektet vil være at utøverne fra ishockey og håndball har felles økter.

«Tett på»-prosjektet er regionalt, og retter seg mot utvalgte spillere i alderen 20-24 år, som har internasjonalt potensial. Prosjektet er dynamisk, i den forstand at man både kan innlemme spillere og ta spillere ut av prosjektet underveis. Tidshorisonten er forholdvis lang, med OL 2022 som endelig mål, men der kvalifiseringen til turneringen vil skje i september 2020. For at prosjektet skal bli en suksess har vi definert at eierskap fra spillere/klubb er helt sentralt. I tillegg må det være tett dialog mellom Olympiatoppen Øst, NIHF og klubb/spillere. NIHF ønsker å etablere samme type prosjekter i andre regioner der OLT, spillere og klubber har felles interesser.

På den første samlingsdagen - mandag 25/6 - i Olympiatoppen Øst's lokaler i Fredrikstad gjennomførte de inviterte spillerne Jens Kristian Lillegrend, Kristian Østby og Henrik Knold en serie tester for å kartlegge fysisk kapasitet. Ut i fra disse testene vil det bli utarbeidet individuelle målsettinger for kommende periode.