Trener 1-kurs i Oslo i september

Trener 1-kurs i Oslo i september

Trener-siden på hockey.no er oppdatert. Les mer om trenerkurs ved å klikke på lenken i saken.

Trenersiden finner du her:

https://www.hockey.no/utvikling/trenere/