Norsk Ishockey / 2019 / Fellesplattform for økonomistyring
Fellesplattform for økonomistyring

Fellesplattform for økonomistyring

Tilbake i tid ble det innledet en dialog mellom NTH og NIHF om å se på muligheten for å etablere en fellesplattform for økonomistyring for klubbene.

NTH forankret målet om en felles økonomistyringsplattform med klubbene i strategiprosessen i 2016-17.

Det ble i samarbeid mellom NTH og NIHF innledet et arbeid hvor man skulle finne både programvareplattform og implementeringspartner som skulle bistå i prosessen. Det ble hentet inn informasjon fra ulike leverandører, og det ble lagt frem alternativer for styret i NIHF. Det var også et krav at programvaren skulle være utbredt i markedet og være levert av en stor og kompetent aktør i markedet.

Innenfor den økonomiske rammen som ble satt, falt valget til slutt ned på samme system som både fotballklubber i Eliteserien og alle særforbundene i NIF i dag kjører på. I prosessen ble det også valgt en implementeringspartner som skulle jobbe sammen med klubbene med å definere krav og behov. Sparta og Storhamar ble forespurt om å være pilotklubber, og takket ja til dette.

Som en del av samarbeidsavtalen mellom NTH og NIHF forpliktet NIHF seg årlig til å dekke en kostnad for implementering og lisenser for inntil kr 250 000 årlig.

Ingen klubber ble tvunget med i prosjektet i denne fasen, ei heller ble det kommunisert at man ikke ville bli gitt klubblisens dersom man ikke deltok i pilotprosjektet. På sikt var det dog en felles målsetning at alle klubber skulle benytte systemet.

Klubber som har benyttet systemet er:

• Sparta

• Storhamar

• Lillehammer

• Ringerike

De tre førstnevnte har opplevd overgangen til nytt system som problematisk, mens Ringerike har fått til overgangen til nytt regnskapssystem godt.

Siste kvartal 2018 ble NIHF gjort oppmerksom på at en klubb fant systemet utilfredsstillende. Helt på slutten av 2018 ble NIHF informert om at ytterligere en klubb knyttet manglende regnskapskontroll til bruken av fellesregnskapssystem.

Et felles regnskapssystem er ingen prestisje sak for NIHF, og dersom det viser seg for vanskelig for klubber i samarbeid med leverandør og integrasjonspartner å gjennomføre vil NIHF søke NTH’s aksept for å avvikle prosjektet.

NIHF kommer til å søke en bedret dialog med de aktuelle klubbene knyttet til fellesregnskaps program. Både for å avdekke hvorfor denne overgangen har feilet for noen av klubbene, samt for å avklare veien videre.