YOG i Lausanne, Sveits 2020

YOG i Lausanne, Sveits 2020

Nå kan du kvalifisere deg til Youth Olympic Games som skal arrangeres i Lausanne, Sveits i januar/februar 2020.

Som på Lillehammer foregår ishockeyturneringen mellom fem lag for hvert kjønn, der de øverst rangerte nasjonene basert på den kombinerte ranking for U18 gutter og U18 jenter legges til grunn. Hver nasjon kan kun stille i én klasse, dvs. enten for gutter eller jenter. Sveits, som arrangør, får stille lag i begge klasser, slik tilfellet var for oss under YOG på Lillehammer i 2016. Deltagelsen er for spillere født 2004.

Dette gir deltagelse for kun ni nasjoner, og IOC og IIHF har sett på alternative muligheter for å involvere flere nasjoner i arrangementet. På Lillehammer skjedde det ved hjelp av en «Skills challenge», der utøvere fra nasjoner som ikke deltok i hovedturneringen kunne kvalifisere seg for en ferdighets-konkurranse med diverse øvelser. Dette var delvis vellykket, men for kommende YOG har man konstruert en 3 mot 3-turnering, der lagene kommer til å være sammensatt av spillere fra mange nasjoner, og der alle medlemsnasjoner i IIHF er garantert å få med minst én spiller fra hvert kjønn.

For vårt vedkommende betyr det at vi skal nominere minst én gutt og én jente som får være med i YOG. IIHF har bestemt hvordan vi skal komme frem til hvem denne gutten og den jenta skal være, og det er en ferdighetsløype som skal gjennomføres på tid, og der tiden skal dokumenteres gjennom filmopptak.

Se nærmere informasjon om ferdighetsløypen

 

Dette gjelder utespillere. For målvakter har vi, som rangert blant topp 12 nasjoner, fått tildelt en plass for en målvakt av hvert kjønn. Uttak av disse vil bli gjort av NIHF.

 

Som sagt vil vår beste utøver for hvert kjønn være kvalifisert for deltagelse. De resterende plassene vil bli delt ut etter resultater på ferdighetsløypen, så hvis flere av våre spillere oppnår gode tider kan det være mulig at flere spillere vil kunne kvalifisere seg. For enkelhets skyld forholder vi oss foreløpig til at vi skal finne frem til beste kandidat for hvert kjønn.

 

Vi har besluttet at fremgangsmåten for å komme frem til Norges deltagere i YOG blir som følger:

 

  1. Hver region  (NB! Altså de nye regionene) nominerer én gutt og én jente født 2004 til å delta i en landsfinale, som vil foregå i CC-Amfi på Hamar lørdag 21. september.
  2. Regionen står fritt til metode for å komme frem til sine kandidater, men det oppfordres på det sterkeste til at nominasjonen foregår ved hjelp av en konkurranse tilsvarende den ferdighetsløypen som IIHF har beskrevet. Dette kan foregå ved for eksempel å gjennomføre en kvalifisering mellom et gitt antall spillere fra hver av klubbene eller lignende. Vi ser at det vil være logistikkutfordringer med å ha for mange spillere involvert i en slik kvalifiseringskonkurranse.
  3. Frist for å melde inn regionens deltagere er mandag 16. september. Bruk mailadresse jh@hockey.no.
  4. Landsfinalen gjennomføres ved at deltagerne får to forsøk på å utføre testen, der beste tid av de to forsøkene gjelder. Den gutt og den jente som etter dette har best tid på godkjent gjennomføring er kvalifisert for YOG.
  5. NIHF betaler reise og (om nødvendig) opphold for deltagerne i landsfinalen.

 

Som man vil se er det forholdsvis knapp tid på å gjennomføre dette, og vi ber derfor om at planlegging kommer i gang snarest. Vi ber om å bli orientert om

 

  • Hvilken fremgangsmåte regionen kommer til å benytte for å komme frem til sin kandidat
  • Sted og tid for eventuelle kvalifiserings-konkurranser.