Trener II-kurs, september 15 og april/mai 16

Trener II-kurs, september 15 og april/mai 16

Norges Ishockeyforbund inviterer til Trener II-kurs på Lillehammer fra 9.-13. september 2015 (Del 1 av kurset). Påmeldingsfristen er 7. august 2015.

Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

Del 1:
Lillehammer, 9.-13. september 2015
Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3.800,-
Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4.800,-

Info om påmelding og frister nederst i saken.

Innhold del 1 - Teknisk/taktiske emner:

 • Å score mål
 • Å spille back
 • Skøyteteknisk trening
 • Femmeren i forsvar og femmeren i angrep
 • Effektiv istrening
 • Dropper
 • Spill i over- og undertall
 • Situasjonsbestemte roller
 • Spillesystemer
 • Lagledelse og coaching
 • Antidoping

Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.

Del 2:
Norges Idrettshøgskole, april / mai 2016 (fredag–søndag, datoer ikke fastsatt)
Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1.500,-
Deltagere som bor privat betaler kr. 1.000,-

Innhold del 2 - Ressurstrening:

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Idrettsspesifikk basistrening
 • Arbeidskrav og kapasitetsprofil
 • Praksis

Krav til deltagelse: Trener I + 1 års praksis som trener.

Påmelding

Påmelding gjøres på vedlagte skjema og sendes til aml@hockey.no innen fredag 7. august 2015. Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Audun Moum Larssen på tlf. 481 01 136 eller e-post aml@hockey.no.