Norsk Ishockey / Marked / Forretningsnettverk

Forretningsnettverk B2B/B2C

Våre samarbeidspartnere utgjør et nettverk av bedrifter i Norge som bidrar til Norsk Ishockey i form av økonomiske ytelser. Denne sammenslutningen av bedrifter skaper også nye forretningsmuligheter bedriftene i mellom (B2B/B2C) med norsk ishockey som deres fellesnevner.

Forretningsnettverket er et konsept som bygger på det bærende prinsipp i alle sponsorkonseåter; ytelser og gjenytelser. Ytelser fra medlemmer i form av økonomiske bidrag. Gjenytelser i form av rettigheter til å bruke Ishockey i egen forretningsvirksomhet.

Sammen kan vi sørge for at de økonomiske rammene for å drive Ishockey blir enda bedre. Samtidig vil vi gi en større del av norsk næringsliv mulighet til å være med på reisen.