Norsk Ishockey / Start med ishockey / Ferdighetsnivåer

Ferdighetsnivåer

Nivå 1 - Skøyteskolen

Målet er å reise seg, stå og gå på skøyter med små skritt og litt fremdrift.

Forslag til øvelser:

 • Krype
 • Reise seg
 • Gå med små skritt
 • Bruke ringer som motivasjonsmiddel - sette ringer på kjegler
 • Hinderbane - gå gjennom portaler og rundt dekk
 • Ligge på mage/rygg, reise seg og gå over isen

 

Nivå 2 - Skøyteskolen

Målet er balanse og fremdrift slik at de kan gli og manøvrere rundt på isen på en relativt trygg måte. Enkle teknikker som å stoppe og svinge.

Forslag til øvelser:

 • Hinderbane med portaler, dekk og tau/hinder til å gå over
 • Gli og holde på knærne
 • Ta i isen
 • Hoppe mens en holder på knærne
 • Skli på magen og opp igjen
 • Stå og gli på en fot
 • Stoppteknikk-progresjon
 • Parøvelser (skyve og holde i hånden mens de går over isen)
 • Leke med ringer (sparke, på hodet, sette på kjegler, fylle bøtta etc.)
 • Enkle fangeleker (stiv heks etc.)

 

Nivå 3 - Skøyteskolen

Målet er skøyteteknikker som stoppe, bakover, svinger. I tillegg øver vi på å samordne bruk av stav med ring med skøytegåing.

Forslag til øvelser:

 • Hinderbaner (lenger strekk og flere over og under hinder)
 • Gå bakover
 • Vendinger fra fram - bakover
 • Stoppe
 • Hente og fordele ringer på kjegler
 • Springe på skøytene
 • Trekke partner etter ring
 • Ned på magen og opp igjen
 • Føre ring med stav som "hockeykølle"
 • Leker: stiv heks, hauk og due, og andre fangeleker

 

Nivå 4 - Hockeyskolen

Målet er å få grunnleggende ferdigheter i å behandle puck knyttet til å bevege seg på skøyter.

Forslag til øvelser:

 • Lang "slynge" hvor en gjør øvelser over 4-5 langsider (1 fot, slalom, ut og sammen, ned på kne, fram-bak, stoppe osv.)
 • Vending fram/bak
 • Vending bak/fram
 • Stasjoner med:
  • Hinder/kjeglebane uten og med puck
  • Skøyteteknikk over banen
  • Smålagspill (3 - 3)
  • Lek (fangeleker)

 

Nivå 5 - Hockeyskolen

Målet er å gjøre de klar til å overføres til lag ved at de behersker enkel skøyteteknikk (framover, bakover, stopp og svinger) og kølleteknikk (føre puck i kjeglebane, pasninger og mottak i ro).

Forslag til øvelser:

 • Skøyteknikk i slynger eller i par
 • Kølleteknikk i kjeglebane avsluttet med skudd på mål
 • Pasninger i par i ro
 • Pasninger i bevegelse i par (samme bev. retning)
 • Lek over banen (hauk og due)
 • Smålagspill
 • Parøvelser (svinger og stoppeteknikker)