NIHF har utarbeidet koronavettregler som skal bidra til å redusere smittfaren under trening. Reglene fungerer som en treningsveiledning og vil oppdateres fortløpende etter råd fra helsemyndighetene. NIHF forholder seg også til NIFs fellesidrettslige anbefalinger.

Norges ishockeyforbund støtter opp under NIF og helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Se NIHFs nye koronavettregler

Vi innen ishockey er nå i såkalt «off-season». På denne tiden av året, dvs mellom 2 sesonger, kan våre yngste utøvere benytte tiden til å sanke ytterligere bevegelseserfaring, enten gjennom å drive med andre idretter, prøve nye uorganiserte aktiviteter, eller rett og slett leke og utfordre seg selv.

For våre eldre utøvere (U16 og opp til Senior Elite) som har ambisjoner med idretten sin, vil perioden mellom 2 sesonger defineres som ressursperiode. For disse vil fokuset være å bygge fysisk kapasitet, et fokus som forsterker seg oppover i aldrene. Dette «vinduet» med ressurstrening ser ut til å bli lengre enn vi ønsket denne gangen.

Vi har også retningslinjer for trening innendørs, enten i hall eller i styrkerom. Våre utøvere innen Prestasjonsdelen har etter hvert nå behov for trening med ytre belastning, og tilgang til styrketreningssaler. Dette finnes i mange av våre ishaller, enten i form av egne styrkerom, eller at vekter kan plasseres ut på isflater i hallene. Selv om det nå er åpnet for denne type trening, underlagt de samme strenge retningslinjene, er det fortsatt opp til de lokale helsemyndigheter å gi sin godkjenning. Dette må derfor sikres av den enkelte klubb før man legger til rette for dette.

Treningstilbud i styrkerom bør i hovedsak rette seg mot seniorspillere, og eventuelt spillere tilhørende Prestasjonsdelen av virksomheten.

Vi presiserer at vi ikke ønsker å bidra til noen form for uansvarlighet rundt gjennomføring av trening, og at myndighetens retningslinjer fortsatt skal ha hovedfokus.