Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIF`s fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. I tillegg er man pålagt å følge retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

De fellesidrettslige retningslinjene fra NIF er:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand
  • Ikke mer enn 20 personer som deltar i en og samme gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer).
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. Antibac, vask, og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten