Oppdatert 5. juni

De nye retningslinjene som kom fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, gjeldende fra 1 juni, er gode nyheter for treningssituasjonen vår. Fra 1. juni er det nå lov til å drive tilnærmet normal trening for spillere til og med 19 år. Basert på disse overordnede føringer har Norges ishockeyforbund (NIHF) oppdatert våre retningslinjer for trening. Samtidig vil disse nye retningslinjene gjelde for de av våre utøvere/lag som har tilgang til istreninger. I praksis vil det si at utøvere under 20 år kan drive normal ishockeytrening, inkludert kampsituasjoner, på is. De kan nå også benytte spill som treningsform innen samme treningsgruppe.

Norges Ishockeyforbund understreker fortsatt viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene.

De nye retningslinjene betyr:

  • Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper
  • Det kan benyttes in-line og ulike spill-varianter inkl duellspill med ball/puck innen den faste treningsgruppen.
  • Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt på is, under forutsetning av at man opprettholder gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper
  • For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt retningslinjene om avstand, og ikke fullt duellspill, under aktiviteten. Også her er den nasjonale anbefalingen om gruppestørrelse inntil 20 personer

Nye oppdateringer om trening pr 1. juni:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg

 

 

Oppdatert 14. mai

I den siste veilederen fra helsemyndighetene klargjøres det at barn og unge kan komme i gang med mer normal aktivitet. Veilederen sier også at kommuner og anleggseiere snarest bør se på muligheter for å tilrettelegge for aktivitet igjen. For vår idrett er dette gode nyheter, ettersom vi benytter ishallene som barmarks-arena, samt at flere ishaller planlegger å legge is i sommer.

Se også NIFs smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for mer aktivitet

Ettersom det nå er åpnet for trening, har NIHF utarbeidet egne retningslinjer for trening utendørs og innendørs, som skal være sterkere enn myndighetenes egne. Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet, skal i tillegg holde seg oppdatert på anbefalingene fra helsemyndighetene og NIF, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med disse.

Det skal fortsatt ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som er syke, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal holde seg hjemme.

Gå til temaside om kornavirus og trening

Koronavettregler_A4_ORG2.jpg

NIHFs koronavettregler
Her finnes koronavettreglene i PDF-versjon
Last ned