Norsk Ishockey / Temasider / Koronavirus og trening / NIHFs koronavettregler

NIHFs koronavettregler

Overordnede retningslinjer fra Helsemyndighetene

 

Helsedirektoratet: "Smittevern for idrett (covid-19)."

Folkehelseinstituttet: "Arrangementer, samlinger og aktiviteter."

Folkehelseinstituttet: "Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv."

 

Turneringer/kamper

NIHF kan ikke godkjenne deltagelse i eller arrangement av turneringer/kamper for noen årsklasse inntil myndighetene har åpnet for dette (gjelder både inn- og utland). Ny informasjon om dette er sagt skal gis 1. september. Vi ber klubbene vente med innsending av søknader til myndighetene har åpnet for kampavvikling og reiser som tillater deltakelse.

 

Smittevern på trening

  • Hold 1 meters avstand.
  • Taklinger og nærkontakt er ikke tillatt.
  • Maks 20 personer trener sammen. En trener leder gruppen.
  • Felles utstyr bør håndteres av en person gjennom hele treningen.
  • Felles utstyr er potensielle smittekilder som må rengjøres.
  • Pucker og baller skal kun berøres med køller under trening. Bruk hansker når de tas opp. Spyles etter hver trening.
  • Bruk av felles garderober er tillatt, såfremt 1 meters avstand opprettholdes.
  • Grundig håndhygiene og tilgang til Antibac er et krav før og etter trening.

 

Se plakat her

 

Unntak fra avstandsregelen på 1 meter og taklinger/nærkontakt gjelder kun: "Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- og ferietilbud (hockeyskoler) i regi av idretten, samt de som står for arrangementet."