Norges ishockeyforbund støtter opp under NIF og helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. På denne temasiden vil vi publisere oppdatert informasjon knyttet til situasjonen og hvilke regler som til en hver tid er gjeldende for vår idrett.

 

Oppdatering 30.09.20 - NIF

Regjeringen besluttet onsdag 30.09 å tillate ordinær kontakttrening for seniorer som omfattes av Fase 1 fra og med mandag 12. oktober. NIHF har definert 1. div. kvinner og 2. div menn som vår Fase 1. Disse kan fra og med 12. oktober trene som normalt. Det er ikke gitt noen dato for åpning for kamper/seriespill enda.  

Når det gjelder overårige spillere i U21-klassen som NIHFs Kamp-reglementet omtaler (spillere født 99 og 98), kan de også fra samme dato delta på trening med full kontakt, men de kan foreløpig ikke delta i kamper for U21-laget.

Myndighetene ser videre for seg en gradvis gjenåpning der Fase 2 (3.div, 4.div og superlag) vil bli vurdert åpnet frem mot november, ifølge kulturminister Abid Q. Raja.

Vår fase 3 består av spillere i 5. og 6. divisjon, samt veteranhockey. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, vil åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

 

Oppdatering 29.09.20 - Oslo kommune

Oslo kommune kom mandag denne uken med skjerpede regler knyttet til innendørsarrangementer i Oslo. Kun 50 personer, inkludert spillere, kan være tilstede på arrangementene med virkning fra tirsdag 29.09 kl 12.00. Slik NIHF tolker dette gjelder tiltaket kun arrangementer hvor det ikke er mulig med faste sitteplasser. I våre haller, der det er faste seter, vil det fortsatt være mulig å ha inntil 200 mennesker i hallen, såfremt seter er merket og avstandskravet om 1m opprettholdes. I haller uten faste seter eller merking, vil det kun tillates inntil 50 personer tilstede.

 

Oppdatering 30.09.20

Viktig informasjon i forbindelse med seriestart:

Retningslinjer for ishockey -Toppidrett - Gjennomføring av kamper og arrangement

Oppstart kamper ishockey -Toppidrett - De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning

 

Oppdatering 13.08.20

Gjennomføring av kampsesongen 2020/21

Det har en tid vært noe usikkerhet om gjennomføring av kampsesongen 2020/21, der det har vært sagt at fylkesgrensene/idrettskretsgrensene har vært begrensningen.

Det er nå avklart at den enkelte særidretts egne grenser skal være gjeldende. For oss i ishockey betyr dette at vi opererer med de samme konkurranseregionene som i forrige sesongs seriespill. Vi understreker at dette gjelder både treningskamper, turneringer, seriespill fra og med nå til annen beskjed vil bli gitt.

Videre forutsetter vi at dette respekteres av alle involverte klubber/lag, og tillegger at det ikke vil bli gitt noen form for dispensasjon på dette området.

 

Oppdatering 12.08.20

Oppstart av breddeaktivitet for voksne

I går, 12.08, leverte NIF (etter innstilling fra særforbundene) et forslag til myndighetene der en mulig innfasing av oppstart for aktivitet for spillere som er 20 år eller eldre. Det ble gitt føringer i prioriteringen der yngre, kjønnsbalanse og para skulle prioriteres. NIHF ble bedt om å angi 3 faser for denne oppstarten, og prioriteringen er slik:

  • Fase 1; U21 (de som er født i 2000), 2. divisjon herrer, 1. divisjon kvinner, paraishockey (de som ikke er på landslag)
  • Fase 2; 3. og 4.  divisjon herrer, Superlag
  • Fase 3; 5. og 6. divisjon og veteran

Vi vet ikke noe om tidspunkt for eventuell oppstart i de ulike fasene, da det må komme mer informasjon fra myndighetene. Trening der man holder 1-meters avstand kan fortsatt utøves som tidligere. (Spill)trening og kampsesong kan startes opp når myndighetene har gitt klarsignal for de ulike fasene. NIHF vil oppdatere om utviklingen i saken.

Kamper i utlandet for klubber og lag – forbud ut 2020

Styret i NIHF diskuterte Covid19-situasjonen og gjorde 12. august eget vedtak om deltakelse med kamper i utlandet og deltakelse fra utenlandske lag i norske turneringer. Med dagens risiko vedrørende smitte anser NIHF at det ikke er nødvendig og tilrådelig med deltakelse i spill mot utenlandske lag. Vedtaket som ble gjort ser slik ut:

Norges ishockeyforbunds styre er bekymret for avvikling av seriespill, og har med det som bakgrunn vedtatt følgende for å begrense eventuell smittespredning:

  • Ingen klubber/lag vil få godkjent deltagelse i turneringer / treningskamper i utlandet inneværende år (2020), kan forlenges i 2021
  • Ingen klubber/lag vil få godkjent å arrangere turneringer / treningskamper i Norge med utenlandske lag inneværende år (2020)kan forlenges i 2021

Unntatt fra ovenstående er våre landslag og klubber/lag definert som toppidrett (Eliteserien menn senior, kvinner Elite og 1.div menn senior). For disse gjelder enhver tid myndighetenes definisjoner for gule/røde land/områder.

Med bakgrunn i vedtaket er det ikke ønskelig, eller behov, for søknader om spill i utlandet fra klubber, heller ikke om norske turneringer med utenlandske lag.