Norsk Ishockey / Covid-19
Covid-19

COVID-19

Gjeldende smittevern oppdateres jevnlig basert på krav og retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og Norges Idrettsforbund (NIF).

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smittevernveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

MERK: Enkelte steder finnes lokale restriksjoner som er strengere enn de nasjonale. Alle klubber plikter å følge disse retningslinjene. Finn nettsiden til din kommune på helsenorge.no. 

Det er den enkelte klubb sitt ansvar å sikre at all aktivitet til en hver tid er innenfor de gjeldende smitteverntiltakene. Klubben skal tilrettelegge aktiviteten slik at den alltid er i tråd med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, FHI, NIF og NIHF.

Arrangement
Se oversikt over de nasjonale reglene for arrangement her.

Andre relevante sider: