Norsk Ishockey / Innendørstrening
Innendørstrening

Innendørstrening

De viktigste punktene for trening i innendørsanlegg følger under. Disse erstatter ikke retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men kommer i tillegg til dem. Husk at det kan være ulik praksis fra kommune til kommune, så ta kontakt med kommuneoverlege for å avklare lokale forhold.

Gjelder der det benyttes ishaller til treningsflate, og har tilgang til utstyr av ulik art.

Merk! Nye retningslinjer 15. juni 2020.

Klubbenes ansvar ifm organisert trening:

 • At man er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko
 • At det er en voksenperson til stede som har ansvar for aktivitet og gjennomføring
 • At klubbstyrte treninger er frivillige for spillerne
 • At inndeling i soner/områder er tydelige for alle
 • At man deler inn i grupper på 20 eller færre
 • At man opprettholder 1 meters avstand
 • Bruk av felles garderober er tillat, såfremt 1 meters avstand opprettholdes

 

Innendørstrening - Forslag til organisering:

 • Inndeling:
  • 1 trener – 19 spillere, 2 trenere – 38 spillere, etc.
 • Utholdenhetstrening – Stafetter
  • Unngå fysiske vekslinger
  • Samme person håndterer eventuelle kjegler/pyloner gjennom hele treningen
 • Teknikktrening
  • Stasjoner som skudd, teknikkslynge, koordinasjonsøvesler, etc.
 • Utstyr:
  • Aktivitetsleder har ansvar for rengjøring og at retningslinjer overholdes
  • Kun aktivitetsleder flytter markører, pyloner, etc – bruk hansker
  • Man kan benytte eget utstyr – skal kun benyttes av 1 person (køller, hansker, etc.)
  • Alt utstyr som flere benytter skal desinfiseres/vaskes mellom hver gang

 

Innendørstrening – Bruk av arealer til styrketrening

Styrkerom kan nå benyttes.

Rettet mot seniorspillere og spillere i prestasjon:

 • Kun klubber som tar fullt ansvar for at regler overholdes kan tilrettelegge for aktivitet
 • Alle som trener logges, dvs. skriver seg inn og ut av lokalet (navn, dato, klokkeslett)
 • Alltid 1 ansvarlig fra klubb tilstede
 • Vask hender med såpe og vann ved ankomst
 • Kun 1 person på samme stativ. Skiver rengjøres mellom hver gang
 • Utstyr desinfiseres med sprit/klorblanding før og etter bruk
 • Bruk bare nyvasket treningstøy
 • Bruk treningshansker
 • Ha med egen antibac
 • Ingen sikring av hverandre, alltid vekt-belastning godt under makskapasitet
 • Legg til rette for vask av utstyr, håndtak og annet fellesutstyr før og etter
 • Avstandsregler på 1m gjelder
 • Maksimalt 20 personer (19 + 1) tilstede i styrkerom opp til 100 m2
  • Kan være flere dersom området/salen er større – 1 meter avstand gjelder
 • Det som kan utføres utendørs utføres utendørs

 

Istreninger

Ved organisering av istreninger gjelder samme regler som over. I tillegg anbefaler vi følgende:

 • Felles garderober kan benyttes, såfremt at 1 meters avstand opprettholdes.
 • Sørg for at det er ulik inn- og utgang av isflaten, slik at ikke spillere passerer hverandre tett ifm. før og etter trening
 • Spillerbenkene benyttes ikke under trening, men området må rengjøres mellom hver økt
 • Merk opp områder (min 1 m avstand) langs vantet der spillerne kan sette sine drikkeflasker
 • Kun de som har oppgaver ifm. treningen eller gjennomføringen av denne er tilstede i hallen
 • Kun trenere samler inn og plukker opp pucker mellom treninger. Pucker, kjegler og pyloner skal rengjøres
 • Oppmøtetidspunkt og når man skal være ute av anlegget defineres for hver gruppe, og overholdes
 • Deltakerene i en gitt treningsgruppe bør være mest mulig faste av kontrollhensyn