Norsk Ishockey / Utendørstrening
Utendørstrening

Utendørstrening

Klubbenes ansvar ifm. organisert trening:

 • At man er trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko
 • At det er en voksenperson tilstede som har ansvar for aktivitet og gjennomføring
 • At klubbstyrte treninger er frivillige for spillerne
 • At eventuell inndeling i soner/områder er tydelige for alle
 • At man deler inn i grupper på 20 eller færre
 • At man opprettholder 1 meters avstand (unntak for barn og ungdom opp til 20 år samt toppidretten).
 • Bruk av felles garderober er tillatt, såfremt 1 meters avstand opprettholdes

 

Merk! Se nye retningslinjer gjeldende fra 01. aug. 2020.

Utendørstrening - Forslag på organisering:

 • Alltid 1 voksen/trener som leder treningen
 • Bruk store områder slik at god avstand kan opprettholdes, eks. fotball-bane
 • Inndeling:
  • 1 trener – 19 spillere, 2 trenere – 38 spillere, etc.
 • Stasjonstrening (utøver blir på samme plass, ulike øvelser):
  • 4 øvelser – 3-5 runder med pause mellom
  • 4 øvelser – 1 runde, 4 nye øvelser, osv., pause mellom
  • 12 øvelser – 2 runder, trener viser øvelse i pause mellom aktivitet
  • Bruk kroppen som belastning
 • Utholdenhetstrening – Stafetter
  • Unngå fysiske vekslinger
  • Samme person håndterer eventuelle kjegler/pyloner gjennom hele treningen
 • Teknikk-trening
  • Stasjoner som skudd, teknikkslynge, koordinasjonsøvesler, etc.
 • Utstyr:
  • Aktivitetsleder har ansvar for rengjøring og at retningslinjer overholdes
  • Kun aktivitetsleder flytter markører, pyloner, etc. – bruk hansker
  • Man kan benytte eget utstyr – skal kun benyttes av 1 person (køller, hansker, etc.)
  • Alt utstyr som flere benytter skal desinfiseres/vaskes mellom hver gang