Norges Ishockeyforbund skal arbeide mot all uønsket adferd som for eksempel vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, trakassering, seksuelle overgrep og andre uønskede hendelser gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner. Vårt mål er at ishockeyaktiviteten skal oppleves som en trygg arena for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet.

Ishockey er forpliktet til å ta aktive grep for å unngå at vårt virke krenker menneskerettighetene. Gjennom denne varslingskanalen kan du si ifra dersom du opplever at dine eller andres rettigheter blir krenket i ishockeymiljøet, for eksempel en krenkelse av din ytringsfrihet, religionsfrihet eller rett til deltakelse.

 

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si fra!

I Norges Ishockeyforbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

  • Informasjon til deg som ønsker å varsle (lenke til underside nr. 1 – se lenger nede i dokumentet)
  • Saksgang i en varslingssak (lenke til underside nr. 2 – se lenger nede i dokumentet)

 

Varsling

 

 

Er du usikker på noe eller har spørsmål om varsling, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Generalsekretær Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide

Telefon: +47 22 89 57 37 /982 20 006

Epost: ottar.eide@hockey.no

Adm.konsulent Norges Ishockeyforbund, Marianne Rønningsbakk

Telefon: +47 22 89 57 37 / 952 42 520

Epost: marianne.ronningsbakk@hockey.no